PYTANIE: Czy należy sie zasiłek dla bezrobotnych , jeżeli moja mama pracuje na pół etatu?

Moja mama w okresie od 4 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 pracuje jako sprzątaczka w Urzędzie Skarbowym. Niestety przetarg na dalsze lata wygrała inna firma. Mama pracuje na 1/2 etatu. Brutto ma około 650zł, na rękę 530zł. Chciałabym wiedzieć czy po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, będzie należał się mojej mamie zasiłek dla bezrobotnych. Dodam, że w okresie od maja do grudnia 2009 roku mama nie pracowała. Zadaję pytanie na forum gdyż w urzędzie Panie powiedziały mojej mamie, że dowie się jak się zarejestruje.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) zasiłek dla bezrobotnych przysługuje jeżeli:  1) nie ma dla bezrobotnego ze strony PUP propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych; 2) bezrobotny   posiada   udokumentowany okres zatrudnienia wynoszący   co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się; 3) bezrobotny   osiągał   przed    rejestracją w PUP wynagrodzenie równe   co najmniej minimalnemu   wynagrodzeniu   za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. W omawianym przypadku Pana   mama   może   zarejestrować się w   Pup jako osoba bezrobotna. Zasiłku jednak nie otrzyma , ponieważ jej wynagrodzenie   jest mniejsze   od   minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ewidencji urzędu pracy będzie   bezrobotną bez prawa do zasiłku.   Podstawa prawna: - art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415)   Stan prawny na 28 listopada 2010 r. WK  

DODANO:
01/12/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie