Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy należy sie zasiłek dla bezrobotnych , jeżeli moja mama pracuje na pół etatu?

Moja mama w okresie od 4 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 pracuje jako sprzątaczka w Urzędzie Skarbowym. Niestety przetarg na dalsze lata wygrała inna firma. Mama pracuje na 1/2 etatu. Brutto ma około 650zł, na rękę 530zł. Chciałabym wiedzieć czy po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, będzie należał się mojej mamie zasiłek dla bezrobotnych. Dodam, że w okresie od maja do grudnia 2009 roku mama nie pracowała. Zadaję pytanie na forum gdyż w urzędzie Panie powiedziały mojej mamie, że dowie się jak się zarejestruje.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) zasiłek dla bezrobotnych przysługuje jeżeli:  1) nie ma dla bezrobotnego ze strony PUP propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych; 2) bezrobotny   posiada   udokumentowany okres zatrudnienia wynoszący   co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się; 3) bezrobotny   osiągał   przed    rejestracją w PUP wynagrodzenie równe   co najmniej minimalnemu   wynagrodzeniu   za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. W omawianym przypadku Pana   mama   może   zarejestrować się w   Pup jako osoba bezrobotna. Zasiłku jednak nie otrzyma , ponieważ jej wynagrodzenie   jest mniejsze   od   minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ewidencji urzędu pracy będzie   bezrobotną bez prawa do zasiłku.   Podstawa prawna: - art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415)   Stan prawny na 28 listopada 2010 r. WK  

DODANO:
01/12/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie