PYTANIE: Czy mogę wziąć opiekę nad żoną ?

Mam  chorą żonę na zaświadczeniu lekarskim jest napisane że wymaga opieki osób trzecich jej stan zdrowia nie ulegnie już poprawie czy mogę wziąć sobie opiekę nad chorą żoną ? Jeżeli mogę wziąć opiekę to maksymalnie na jak długo i jak to jest płatne ? 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na  podstawie  art. 33 ust. 1  Ustawy z dnia  25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 (dalej: ustawa zasiłkowa) należy się Panu w roku kalendarzowym 14 dni  płatnego zasiłku opiekuńczego   nad chorym członkiem rodziny (żona). Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi  80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego  stanowi  „(…) przeciętne miesięczne wynagrodzenie  wypłacone za okres 12 miesięcy  kalendarzowych  poprzedzających miesiąc  w którym  powstała niezdolność do pracy” (art. 36 ust. 1 ustawy  zasiłkowej). Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest  za kolejne  dni kalendarzowe. Co istotne,  zasiłek ten  nie będzie przysługiwał, jeżeli  poza Panem są  inni członkowie rodziny którzy  mogą chorej żonie zapewnić opiekę np. rodzice żony lub teściowie, pozostający razem z Panem we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 34 ustawy zasiłkowej.). WK

DODANO:
10/03/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie