PYTANIE: Wniosek do sądu rodzinnego o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej

W momencie gdy żona dopuści się do porwania mojego syna po za granice kraju bez mojej ówczesnej zgody jak i zgody wyrażonej przez Sąd rodzinny, to co będzie rozsądniej zrobić? Złożyć zawiadomienie do Sądu rodzinnego o porwaniu dziecka? Złożyć dokumenty z oskarżeniem nadużycia praw rodzicielskich przedstawiając sytuację w jakiej mnie postawiła matka dziecka? Czy złożyć pozew o pozbycie się praw rodzicielskich wobec dziecka wykonywaną przez matkę? Opieram się tutaj podstawą że już 1,5 roku wcześniej moja jeszcze wówczas żona dopuściła się wyjazdu dziecka za granicę, do Irlandii gdzie była świadoma że mężczyzna do którego wyjeżdża jest osobą ściganą przez Interpol, poznała tego mężczyznę przez internet, znając się zaledwie z nim kilka miesięcy podjęła decyzję o wyjeździe do niego. Mężczyzna ten zgodził się zeznawać przed Sądem w sprawie przeciw nie prawidłowemu prowadzeniu się jej jako matki mojego syna. W tym momencie moja była żona chce zabrać mojego syna do kolejnego mężczyzny tym razem do Wielkiej Brytanii, tego mężczyznę zna zaledwie 3 miesiące. Moim zdaniem jest ona bardzo nieodpowiedzialną osobą, i jedyne czego chcę w tej sprawie to dobra dziecka, nie sugeruję się żadnymi powodami aby utrudniać jej życie. Nie mam ograniczonych widzeń z dzieckiem, mieszkamy pod jednym dachem u mojej matki, a w momencie gdy syn ze mną odrabia lekcje, ona go woła i nawet wczoraj dzwoniła na policję by mnie zgłosić że ja dziecko przetrzymuję. Już momentami nie mam siły na to wszystko. Proszę o poradę, bo jestem ciągle przez moją byłą już żonę zastraszany.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej. Przykładowy wzór takiego wniosku został zamieszczony na stronie: http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/wzory_pism_procesowych/05wniosek.pdf Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą wystąpić trzy rodzaje przyczyn pozbawienia władzy: a) trwała przeszkoda w jej wykonywaniu; b) nadużywanie władzy rodzicielskiej; c) rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. W Pana sprawie można mówić o nadużyciu władzy przez matkę, skoro bez zgody ojca chce ona wywieźć dziecko za a granicę. Taki wniosek można spróbować złożyć już teraz, ponieważ już raz doszło do wyjazdu matki bez zgody ojca. Zachęcam do zapoznania się z artykułem: „Jak sporządzić wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?” zamieszczonym na stronie: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/wladza-rodzicielska/267114,Jak-sporzadzic-wniosek-o-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej-.html   Poza tym osoba sprawująca władzę rodzicielską, która ma podstawy przypuszczać, że w konkretnych warunkach może dojść do wyjazdu dziecka wraz z drugim rodzicem posiadającym władzę rodzicielską poza granice RP, może wystąpić z wnioskiem sporządzonym w trybie art. 730 § 1 i następne Kodeksu postępowania cywilnego o udzielenie przez sąd opiekuńczy zabezpieczenia przez zakazanie dziecku opuszczania terytorium RP. Właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd rejonowy, w którego okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania lub pobytu (art. 569 K.p.c.).  

DODANO:
13/05/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie