PYTANIE: Koniec umowy o pracę a 3 miesiąc ciąży

Obecnie jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas określony od 31sierpnia 2010 do 21 sierpnia 2011r. Jest to moja druga umowa o prace na czas określony .Pierwszą zawarłam 1 września 2009r. Zatem okres ten to niepełne 2 lata. Swoją drogą dziwi mnie ta data ,bo zastanawiam sie jakie są możliwości dalszej współpracy z pracodawcą
Ale głównie chciałam zapytać o coś innego
 myślimy z mężem o założeniu rodziny w najbliższym czasie. Co by się stało jeśli zaszłabym w ciąże np. w czerwcu? Czy dalej obowiązuje zasada że w momencie końca umowy trzeba być w 3 miesiącu ciąży? Czy jednak pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu? Czy obowiązywał by wtedy urlop macierzyński?. 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepis art.177 par.3  Kodeksu pracy (dalej: K.p.) stanowi, że umowa o pracę zawarta na czas określony,   która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży zostaje przedłużona z mocy prawa do dnia porodu .  Fakt bycia w ciąży należy udokumentować. W tym celu  trzeba przedłożyć swojemu pracodawcy  zaświadczenie o ciąży (art. 185 par. 1 K.p.). Może wydać każdy lekarz, niekoniecznie ginekolog. Kodeks pracy nie zawiera zapisów  w kwestii liczenia ciąży. Pomocne jest tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02 (OSNP z 2004 r., nr 12, poz. 204) SN podkreślił, że; „Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 par. 3 k.p.) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni)”. W sytuacji podanej w pytaniu  aktualna umowa o pracę zostanie przedłużona do dnia porodu, wtedy, gdy  zaawansowanie Pani ciąży na ostatni dzień sierpnia 2011 roku przekroczy 12 tydzień Zaświadczenia o stanie ciąży  bowiem określają  jej stan zawsze w tygodniach.  Pracodawca  przedłuży umowę  do dnia porodu ….co wtedy?  W przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu pracownicy nie przysługuje  urlop macierzyński, ponieważ umowa o pracę z dniem porodu rozwiązuje się. Utracony zostaje wtedy status pracownika (art.2 K.p.). Po porodzie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na podstawie art. 30  ust.4  Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 (dalej: ustawa) ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony , z którą umowa o pracę na podstawie art.177 par. 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu  - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego  po ustaniu ubezpieczenia. Zgodnie dyspozycją zawartą w art. 29 ust. 5 ustawy zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Okres urlopu macierzyńskiego podany jest w art. 180 par. 1 pkt 1 K.p.. Wynosi on 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych .   Podstawa prawna: -     art. 177  par. 3 K.p.; -     art. 180 par.1 pkt 1 K.p. -     art. 29  ust. 5, - art. 30  ust.4  Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ; -     wyrok SN z dnia 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02 (OSNP z 2004 r., nr 12, poz. 204)   Stan prawny na 23 maja 2011 roku WK

DODANO:
26/05/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie