Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Koniec umowy o pracę a 3 miesiąc ciąży

Obecnie jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas określony od 31sierpnia 2010 do 21 sierpnia 2011r. Jest to moja druga umowa o prace na czas określony .Pierwszą zawarłam 1 września 2009r. Zatem okres ten to niepełne 2 lata. Swoją drogą dziwi mnie ta data ,bo zastanawiam sie jakie są możliwości dalszej współpracy z pracodawcą
Ale głównie chciałam zapytać o coś innego
 myślimy z mężem o założeniu rodziny w najbliższym czasie. Co by się stało jeśli zaszłabym w ciąże np. w czerwcu? Czy dalej obowiązuje zasada że w momencie końca umowy trzeba być w 3 miesiącu ciąży? Czy jednak pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu? Czy obowiązywał by wtedy urlop macierzyński?. 

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepis art.177 par.3  Kodeksu pracy (dalej: K.p.) stanowi, że umowa o pracę zawarta na czas określony,   która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży zostaje przedłużona z mocy prawa do dnia porodu .  Fakt bycia w ciąży należy udokumentować. W tym celu  trzeba przedłożyć swojemu pracodawcy  zaświadczenie o ciąży (art. 185 par. 1 K.p.). Może wydać każdy lekarz, niekoniecznie ginekolog. Kodeks pracy nie zawiera zapisów  w kwestii liczenia ciąży. Pomocne jest tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02 (OSNP z 2004 r., nr 12, poz. 204) SN podkreślił, że; „Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 par. 3 k.p.) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni)”. W sytuacji podanej w pytaniu  aktualna umowa o pracę zostanie przedłużona do dnia porodu, wtedy, gdy  zaawansowanie Pani ciąży na ostatni dzień sierpnia 2011 roku przekroczy 12 tydzień Zaświadczenia o stanie ciąży  bowiem określają  jej stan zawsze w tygodniach.  Pracodawca  przedłuży umowę  do dnia porodu ….co wtedy?  W przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu pracownicy nie przysługuje  urlop macierzyński, ponieważ umowa o pracę z dniem porodu rozwiązuje się. Utracony zostaje wtedy status pracownika (art.2 K.p.). Po porodzie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na podstawie art. 30  ust.4  Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 (dalej: ustawa) ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony , z którą umowa o pracę na podstawie art.177 par. 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu  - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego  po ustaniu ubezpieczenia. Zgodnie dyspozycją zawartą w art. 29 ust. 5 ustawy zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Okres urlopu macierzyńskiego podany jest w art. 180 par. 1 pkt 1 K.p.. Wynosi on 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych .   Podstawa prawna: -     art. 177  par. 3 K.p.; -     art. 180 par.1 pkt 1 K.p. -     art. 29  ust. 5, - art. 30  ust.4  Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ; -     wyrok SN z dnia 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02 (OSNP z 2004 r., nr 12, poz. 204)   Stan prawny na 23 maja 2011 roku WK

DODANO:
26/05/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie