PYTANIE: Zaszłam w ciążę będąc na urlopie wychowawczym

Mam umowę na czas nieokreślony. Obecnie tj. od 19.03.2010 roku przebywam na urlopie wychowawczym który kończy się 01.10.2012 roku i pobieram zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego. Jestem w 28 tygodniu ciąży. Jak przerwę urlop wychowawczy i pierwszego dnia pracy przedstawię zwolnienie lekarskie, czy dostanę wynagrodzenie za czas przebywania na L4 (zapewne do momentu rozwiązania). Czy stracę pozostały urlop wychowawczy, jeśli teraz go przerwę? Czy pracodawca może mnie zwolnić?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiadam na pytanie nr 1.   „Jak przerwę urlop wychowawczy i pierwszego dnia pracy przedstawię zwolnienie lekarskie, czy dostanę wynagrodzenie za czas przebywania na L4 (zapewne do momentu rozwiązania)”   Tak. W przypadku przerwania urlopu wychowawczego,może Pani korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Jest ono wtedy płatne.   Odpowiadam na pytanie nr 2   „Czy stracę pozostały urlop wychowawczy, jeśli teraz go przerwę? „   Urlop wychowawczy może być wykorzystany przez pracownicę 4 częściach. Tak wynika z art. 186 par. 5 K.p.   Będąc w ciąży w czasie urlopu wychowawczego udzielonego przez pracodawcę na pierwsze dziecko, może Pani go przerwać i powrócić do pracy. W świetle art.186[3]K.p. pracownik może zrezygnować urlopu wychowawczego : 1)   w każdym czasie –za zgodą pracodawcy; 2)   poprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.   O rezygnacji z urlopu wychowawczego należy zawiadomić pracodawcę na piśmie. W jego treści można napisać:   „Na podst. art. 186[3] K.p. rezygnuję z dniem …………20….roku z korzystania z urlopu wychowawczego udzielonego mi do dnia ……….20…roku na córkę/syna ………………………………………………”   Odpowiadam na pytanie nr 3   „Czy pracodawca może mnie zwolnić?   W przypadku, gdy przerwała Pani swój urlop wychowawczy i będąc w kolejnej ciąży powróciła do pracy należy przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o ciąży (art.185 par. 1 K.p.). Na podstawie art. 177 par.1 K.p. jest Pani chroniona przed zwolnieniem z pracy. Wyjątek stanowi zwolnienie dyscyplinarne, upadłość lub likwidacja pracodawcy.   Odpowiadam na pytanie nr 4   „Czy będzie mi przysługiwał urlop wypoczynkowy za rok 2011 i 2012 ( jeżeli urlop macierzyński zakończy się w 2012 r.)?”    W sytuacji, gdy przerywa Pani urlop wychowawczy i powraca do pracy, potem zostaje matką, korzysta z urlopu macierzyńskiego (art.180 par. 1 K.p.) potem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (urlop udzielany na wniosek pracownicy – art. 182[1] K.p.), należy się Pani proporcjonalny urlop wypoczynkowy za rok 2011 oraz cały urlop za 2012 rok (art. 163 par. 3 K.p. w powiązaniu z art. 153 par. 2 K.p.).Co ważne, nie może być wtedy żadnej przerwy pomiędzy zakończeniem urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego (jeżeli Pani o niego wystąpi).Wniosek pracownicy jest w tym przypadku wiążący dla pracodawcy. Potwierdza to utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00 (OSNP 2003/14/336) czytamy: "Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim."   Podstawa prawna: - art. 153 par. 2 K.p.; - art. 163 par. 3 K.p.; - art. 177 par. 1 K.p.; - art. 180 par. 1 K.p.; - art. 182[1] K.p.; - art. 185 par. 1 k.p.; - art. 186 par. 5 K.p.; - art. 186[3] K.p.; - wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00 (OSNP 2003/14/336)   Stan prawny na 29 maja 2011 roku WK Ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne  

DODANO:
30/05/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie