PYTANIE: Jak zażądać odsetek w pozwie?

Kto ma obliczyć kwotę wynikającą z odsetek za zwłokę, kiedy składam wniosek o wydanie nakazu zapłaty w trybie uproszczonym (w związku z niezapłaconą fakturą)? Czy mam wpisać tylko kwotę główną i ewentualnie adnotację – kwota odsetek w zależności od terminu spłaty przez dłużnika? Czy to może dłużnik ma ją sobie sam naliczyć do dnia, w którym, w wyniku nakazu zapłaty, będzie dokonywał przelewu? Czy może zajmie się jakoś tym sąd?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W pozwie nie musi Pan wyliczać odsetek, wystarczy że poda Pan od kiedy odsetki się należą (data wymagalności długu) i w jakiej wysokości procentowej (czy ustawowe czy też może ustaliliście inna wysokość - zwykle są to odsetki ustawowe) i oczywiście od jakiej kwoty. Jeśli część długu została zapłacona, trzeba odpowiednio zmodyfikować żądanie, również jeśli poszczególne płatności przypadały w różnych terminach. Proszę zażądać odsetek np. w taki sposób: Żądam zasądzenia odsetek ustawowych: od kwoty 1.000 zł od dnia 01.05.2003 do dnia zapłaty od kwoty 50.102,12 zł od dnia 12.09.2002 do dnia zapłaty Sąd nie policzy odsetek, poda jedynie od kiedy się należą, od jakiej kwoty i w jakiej wysokości procentowej, a same odsetki policzy dopiero komornik w postępowaniu egzekucyjnym - dopiero przecież wtedy będzie można powiedzieć ile faktycznie należy się odsetek.

DODANO:
11/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie