PYTANIE: Przywłaszczenie majątku spadkowego

Zwracam się do Państwa o pomoc w mojej sprawie: Zmarł mój ojciec z którym niestety nie miałem częstego kontaktu gdyż rozwiódł się z moja matka jak bylem dzieckiem. Ojciec założył nową rodzinę. Testamentu nie pozostawił wiec doszło do dziedziczenia ustawowego, jego żona, córka i ja syn z pierwszego małżeństwa nabyliśmy po 1/3. Jego nowa rodzina skontaktowała się ze mną informując mnie że pozostawił tylko samochód co uznałem za prawdę. Spisaliśmy notarialne potwierdzenie dziedziczenia a następnie notarialny dział spadku w którym jego żona zobowiązała się do spłaty mojej części auta. Już po tym fakcie ( działu spadku) dowiedziałem się ze na wspólnym koncie mojego ojca i jego zony były pieniądze oraz o tym ze posiadał inne ruchomości co zostało przede mną zatajone. Co mam teraz zrobić? czy fakt spisania notarialnego działu spadku umożliwia mi nadal wystąpienie do sadu o podział innych dóbr i pieniędzy o których nie zostałem poinformowany i nie miałem pojęcia czy już na to za późno? Zatajono przede mną informacje o pieniądzach i ruchomościach, zaufałem i uwierzyłem w dobra wole dlatego podpisałem dział spadku. Bardzo proszę o informację jakie kroki mogę przedsięwziąć aby odzyskać należną mi część spadku? Dziękuję za pomoc.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
  Z opisu sprawy wynika, iż doszło do przywłaszczenia składników spadku przez pozostałych współspadkobierców. Takie działanie może być potraktowane jako przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego. W art. 284 §1 kk przewidziano, „Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.Ewentualnie jeśli zapewniono Pana, iż majątek zmarłego obejmuje tylko samochód i nakłaniano Pana, żeby zawrzeć umowę o podziale majątku, to można byłby rozważyć, czy takie zachowanie nie wyczerpuje znamion art. 286 kk. Przepis art. 286 §1 przewiduje, iż „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” W mojej ocenie można wysłać do żony zmarłego żądanie wyjawienie wszystkich składników majątku zmarłego i rozliczenie się z tego majątku. Jeśli żądanie to nie zostanie spełnione, to można wysłać zawiadomienie do prokuratury lub policji o podejrzeniu przywłaszczenia majątku spadkowego.  Jest to najprostszy sposób na uzyskanie informacji  czy żona zmarłego wprowadziła Pana w błąd  i jakie dokładnie majątek został zatajony.   Należałby jednak policji wskazać na dowody czy choćby poszlaki potwierdzające Pana podejrzenia, co do tego, iż wdowa zataiła przed Panem część majątku spadkowego. Policja powinna sprawdzić  Pana informacji i ustalić czy zmarły posiadał jakiś majątek (samochody, konta bankowego itp.), oprócz tego, jako został zadeklarowany przez wdowę. W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można powołać się na artkuł Anny Piaczyńskiej „Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę” zamieszczony w „Prokuratura i prawo” nr 3 z 2011 roku. W mojej ocenie jeśli majątek nadal istnieje (nie został zużyty czy wyprzedany), to można wystąpić do sądu o podział majątku spadkowego – tego który nie był objęty umową. Jeśli nie ma już co dzielić, to można wystąpić z pozwem o odszkodowanie – skoro współspadkobiercy wprowadzili Pana w błąd i przywłaszczyli część majątku, to może się Pan domagać od nich odszkodowania.    JM

DODANO:
26/06/2012

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie