PYTANIE: Czy można zarejestrować się w Urzędzie Pracy bez meldunku na terenie podległym temu Urzędowi ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Sprawę tą reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowany, do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji ,składa oświadczenie, ze nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

DODANO:
23/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie