PYTANIE: Co należy wpisać zwalnianemu z przyczyn ekonomicznych pracownikowi w świadectwie pracy ?

Co należy wpisać zwalnianemu z przyczyn ekonomicznych pracownikowi w świadectwie pracy w rubryce: ,,stosunek pracy ustał (tryb i podstawa prawna)", na którą ustawę się powołać(?) lub na który artykuł w kodeksie pracy
racownik otrzymał wcześniej prawidłowe wypowiedzenie (z przyczyn ekonomicznych
o należy wpisać konkretnie w tej rubryce, żeby nie popełnić gafy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Jeżeli mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U.02.112.980 z późń zm.) tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę to wpisał bym w pkt 3 a świadectwa pracy: „Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia o pracę.” Jeżeli mamy do czynienia z ogłoszeniem upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy i braku środków na wynagrodzenia dla pracowników i rozwiązaniem stosunku pracy prze syndyk lub likwidatora bez wypowiedzenia pod warunkiem niezgłoszenia przez pracownika sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy to tutaj wpisałbym w pkt 3 b „Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy” W obu przypadkach należy się liczyć z koniecznością wypłacenia odprawy wynikającej z tej ustawy. Przed wypełnieniem świadectwa pracy proszę się zapoznać z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.96.60.282 z późń. zm)

DODANO:
24/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.