PYTANIE: Co należy wpisać zwalnianemu z przyczyn ekonomicznych pracownikowi w świadectwie pracy ?

Co należy wpisać zwalnianemu z przyczyn ekonomicznych pracownikowi w świadectwie pracy w rubryce: ,,stosunek pracy ustał (tryb i podstawa prawna)", na którą ustawę się powołać(?) lub na który artykuł w kodeksie pracy
racownik otrzymał wcześniej prawidłowe wypowiedzenie (z przyczyn ekonomicznych
o należy wpisać konkretnie w tej rubryce, żeby nie popełnić gafy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeżeli mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U.02.112.980 z późń zm.) tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę to wpisał bym w pkt 3 a świadectwa pracy: „Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia o pracę.” Jeżeli mamy do czynienia z ogłoszeniem upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy i braku środków na wynagrodzenia dla pracowników i rozwiązaniem stosunku pracy prze syndyk lub likwidatora bez wypowiedzenia pod warunkiem niezgłoszenia przez pracownika sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy to tutaj wpisałbym w pkt 3 b „Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy” W obu przypadkach należy się liczyć z koniecznością wypłacenia odprawy wynikającej z tej ustawy. Przed wypełnieniem świadectwa pracy proszę się zapoznać z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.96.60.282 z późń. zm)

DODANO:
24/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie