PYTANIE: W jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy przysługujący w przypadku śmierci babci ?

W jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy przysługujący w przypadku śmierci babci ? Czy urlop ten może być wykorzystany tylko na pogrzeb, czy na inne sprawy związane z okolicznością śmierci np. wizyta u adwokata, likwidacja mieszkania po babci? Jeśli może być wykorzystany na załatwienie innych spraw niż pogrzeb to w jakim terminie w stosunku do daty zgonu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestę tą reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 roku - ,,W sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy”. Na podstawie przepisu wynikającego z & 15 pkt. 2 tego rozporządzenia, pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego osobistą opieką. Wykorzystanie tego zwolnienia powinno nastąpić w dniu pogrzebu. Udzielenie dnia wolnego w innym terminie może być uzasadnione tylko wówczas gdy pracownik udowodni, że w tym czasie ma załatwiać sprawy związane ze śmiercią bliskiej mu osoby (np. załatwianie pogrzebu). Jeżeli jeden dzień zwolnienia nie okaże się wystarczający, można skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 167(2) Kodeksu pracy. Przepis ten zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym, poza planem urlopów obowiązującym w danym zakładzie pracy. Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 4 dni w roku kalendarzowym. Żądanie pracownik może zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Warunkiem przyznania w/w urlopu jest niewykorzystanie przez pracownika wymiaru urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym.

DODANO:
06/12/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie