PYTANIE: W jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy przysługujący w przypadku śmierci babci ?

W jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy przysługujący w przypadku śmierci babci ? Czy urlop ten może być wykorzystany tylko na pogrzeb, czy na inne sprawy związane z okolicznością śmierci np. wizyta u adwokata, likwidacja mieszkania po babci? Jeśli może być wykorzystany na załatwienie innych spraw niż pogrzeb to w jakim terminie w stosunku do daty zgonu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Kwestę tą reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 roku - ,,W sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy”. Na podstawie przepisu wynikającego z & 15 pkt. 2 tego rozporządzenia, pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego osobistą opieką. Wykorzystanie tego zwolnienia powinno nastąpić w dniu pogrzebu. Udzielenie dnia wolnego w innym terminie może być uzasadnione tylko wówczas gdy pracownik udowodni, że w tym czasie ma załatwiać sprawy związane ze śmiercią bliskiej mu osoby (np. załatwianie pogrzebu). Jeżeli jeden dzień zwolnienia nie okaże się wystarczający, można skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 167(2) Kodeksu pracy. Przepis ten zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym, poza planem urlopów obowiązującym w danym zakładzie pracy. Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 4 dni w roku kalendarzowym. Żądanie pracownik może zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Warunkiem przyznania w/w urlopu jest niewykorzystanie przez pracownika wymiaru urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym.

DODANO:
06/12/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.