PYTANIE: Mam 53 lata. Przez okres 5 lat jestem bez pracy. Przepracowałem 26 lat. Czy moge starać się o świadczenie emerytalne.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Nie gdyż nie spełnia Pan warunków okreslonych poniżej. Prawo do nabycia świadczenia przedemerytalnego ma bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy legitymujący się w okresie ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych przed rejestracją w pup co najmniej 365 dniami pracy i wynagrodzeniem za ten okres w kwocie odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (obecnie 800 zł brutto) jeśli: 1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub 2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub 3) do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub 4) do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy z 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, lub 5) zakończyła okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6, poz 56 ze zmianami) tj. wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy na podstawie skierowania od starosty – dotyczy to bezrobotnych, którzy ukończyli 53 lata – kobiety i 58 lat mężczyźni, z którymi rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim zakładzie pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy i w wyniku zaliczenia go do okresu uprawniającego do emerytury spełnia warunki określone powyżej w pkt 1,3,4

DODANO:
24/12/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.