PYTANIE: Jak długo trzeba czekać na załatwienie reklamacji ?

W trakcie urlopu kupiłam buty w mieście oddalonym od mojego miejsca zamieszkania o 300 km. Buty zareklamowałam w miejscu zakupu a reklamacja została przyjęta z powodu rozerwania skóry na szwie Jak długo trzeba czekać na załatwienie reklamacji (buty maja być wysłane do naprawy - i nie wiem jak długo może to trwać) i czy sprzedawca winien poinformować mnie w formie pisemnej ze obuwie jest już naprawione czy też powinien wysłać mi je na mój adres zamieszkania (Składając reklamację poinformowałam sprzedawcę, iż przez 14 dni jestem w mieście w którym buty kupiłam i mogę je po reklamacji odebrać osobiście Obecnie wróciłam do domu i otrzymałam telefoniczną informację, że buty naprawiono.)

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z opisanej przez Panią sytuacji wyłaniają się trzy zasadnicze pytania , na które kolejno postaram się odpowiedzieć: 1) Jak długo może trwać załatwianie reklamacji? 2) Czy sprzedawca miał obowiązek poinformować Panią o sposobie załatwienia reklamacji w formie pisemnej? 3) Czy sprzedawca powinien wysłać naprawione obuwie na adres miejsca zamieszkania konsumenta? Ad. 1. Generalnie rzecz biorąc czas załatwienia reklamacji powinien zostać ustalony przy składaniu reklamacji np. (najlepiej!) :poprzez wpis do protokołu reklamacyjnego. Jeżeli sprzedawca odmawia pozytywnego załatwienia roszczeń reklamacyjnych – ma obowiązek powiadomić o tym Konsumenta w terminie 14 dni od złożenia reklamacji – w razie braku spełnienia tego obowiązku sprzedawca będzie musiał załatwić reklamację zgodnie z roszczeniami konsumenta. Ad. 2. Oczywiście sprzedawca ma obowiązek poinformować o sposobie załatwienia reklamacji – ale przepisy nie określają w jakiej formie – powiadomienie telefoniczne jest więc w pełni dopuszczalne. Ad. 3. Oceniając zaistniałą sytuację – moim zdaniem – sprzedawca sam nie powinien od razu bez Pani zgody wysyłać naprawionego obuwia – jeżeli nie zastrzegła Pani takiej formy załatwienia przy składaniu reklamacji. Natomiast w chwili informowania Panią w rozmowie telefonicznej o możliwości odbioru obuwia – powinna Pani zażyczyć sobie zwrotu obuwia pocztą lub poinformować sprzedawcę, że w razie odmowy i konieczności przyjazdu – pokryje on koszty podróży – ma Pani do tego pełne prawo, gdyż obowiązujące przepisy pozwalają konsumentowi doliczać do głównego roszczenia koszty poniesione w związku z załatwieniem reklamacji. Szczerze mówiąc najprościej i najwygodniej byłoby poprosić kogoś znajomego w tym mieście o odbiór obuwia i odebrać je przy okazji. Jeżeli takie rozwiązanie nie wchodzi w grę proszę postąpić jak wyżej opisano.

DODANO:
13/01/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie