PYTANIE: Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

Jestem oskarżonym w sprawie o przestepstwo gosp.-handel odzieżą zw zn
astrzeżonymi.odebrałem wezwanie na rozprawę,jednakże przebywam od 2 tygodn
a granicą.pierwsza rozprawa odbyła się-złożyłem zeznania,czy mogę ni
tawić się. W jaki sposób mam usprawiedliwić swą nieobecność

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W postępowaniu sądowym sankcjonowane jest jedynie nieusprawiedliwione niestawienie się na wezwanie sądu. Jeśli nie stawi się Pan bez usprawiedliwienia, to prawdopodobnie na następna rozprawę zostanie Pan przymusowo „dostarczony” przez odpowiednie służby. Natomiast co do usprawiedliwienia nieobecności. Myślę, że wyjazd za granicę sam w sobie nie jest usprawiedliwieniem. Przypomina to bardziej ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Należałoby się więc spodziewać nawet jakiegoś międzynarodowego listu gończego. Gdyby jednak wyjazd był wiązany z jakimiś bliżej określonymi interesami, leczeniem, czy innym uzasadnionym przypadkiem, to taki fakt mógłby zostać uznany za usprawiedliwienie niestawienia się na rozprawę. Wydaje się, że koniecznym byłoby podanie do wiadomości sądu terminu powrotu, gdyż to jednoznacznie wyjaśniłoby czy chce Pan po prostu uciec, czy rzeczywiście wyjazd jest tymczasowy. Chciałbym jednak zaznaczyć, że w gestii sądu leży uznanie czy nieobecność na rozprawie została usprawiedliwiona czy też nie.

DODANO:
27/01/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie