PYTANIE: Po jakim czasie wyrok Sądu jest prawomocny ?

Po jakim czasie wyrok Sądu jest prawomocny ? Sąd nie przesłał mi wyroku, podobno robi to tylko na pisemną prośbę o czym nie zostałam poinformowana. W ciągu ilu dni od wyroku mogę się odwoływać ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Ponieważ brak informacji w jakim postępowaniu wydano wyrok, przedstawię terminy do uprawomocnienia się wyroku w postępowaniu karnym i cywilnym. W postępowaniu karnym sąd ma obowiązek doręczyć wyrok wydany w pierwszej instancji jedynie wtedy, gdy oskarżonego pozbawionego wolności nie doprowadzono na moment ogłoszenia wyroku z powodu niedającej się usunąć przeszkody (art. 419 § 2 k.p.k.), a także wtedy, gdy wydano wyrok zaoczny (art. 482 § 1 k.p.k.). W zawitym terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (lub doręczenia w wyżej wskazanych przypadkach) strona ma prawo złożyć wniosek o sporządzenia i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Złożenie tego wniosku jest warunkiem decydującym o możliwości zaskarżenia wyroku. Można oczywiście zaskarżyć wyrok bez uprzedniego złożenia wniosku, ale tylko wtedy, gdy apelacja zostanie wniesiona w terminie do wniesienia wniosku. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie wyrok uprawomocni się. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony, sąd musi sporządzić uzasadnienie na piśmie w terminie 7 dni. Od momentu doręczenia tego uzasadnienia biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji. Gdy nie zostanie ona wniesiona wyrok uprawomocni się. W postępowaniu cywilnym można zgłosić wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, a od momentu jego doręczenia biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji (art. 328 § 1 i 369 § 1 k.p.c.). Jeżeli strona nie wniesie wniosku o uzasadnienie to termin do wniesienia apelacji biegnie od końca terminu do wniesienia tego wniosku (art. 369 § 2 k.p.c.), tzn. wynosi wówczas 21 dni. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia (art. 331 k.p.c.).Jeżeli w tym terminie nie wniesiono apelacji wyrok uprawomocnia się.

DODANO:
03/06/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.