Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym.

Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym
zy jeżeli wyrok jest źle zasądzony oraz zaszły rażące
aniedbania ze strony prawnika w prowadzonej sprawie i pomimo
ojej prośby nie wniósł apelacji do wyroku pierwszej instancji
o czy jeżeli termin apelacji już minął i wyrok się
prawomocnił, czy mogę złożyć kasację wyroku do Sądu
ajwyższego?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego kasacja przysługuje od wyroku sądu odwoławczego (art. 392 kpc). Jeśli więc wyrok sądu rozpatrującego sprawę w pierwszej instancji już się uprawomocnił, to kasacja stronie nie przysługuje. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż powołane w pytaniu zarzuty są poważne, można się zwrócić do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia apelacji, załączając do niego samo odwołanie. We wniosku tym należałoby wskazać przyczynę uchybienia terminu (podaną w pytaniu, czyli nierzetelne działanie pełnomocnika). Należy jednak pamiętać, że termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu wynosi 7 dni od daty ustania przeszkody, czyli w tym przypadku od dnia, kiedy strona dowiedziała się o tym, że jej pełnomocnik nie wniósł apelacji. Jako że termin ten w rzeczonej sprawie został najprawdopodobniej również przekroczony, należałoby złożyć skargę o wznowienie postępowania do tego samego sądu, który wydał rzeczony wyrok. Brak należytej reprezentacji strony jest bowiem przesłanką nieważności postępowania i przesłanką do wniesienia takiej skargi, zgodnie z art. 401 pkt 2 kpc. Termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania wynosi 3 miesiące od dnia, kiedy strona dowiedziała się o przesłance wznowienia, czyli w naszym przypadku od dnia, kiedy wyszły na jaw rażące zaniedbania adwokata. Termin ten nie może jednak przekroczyć 5 lat od uprawomocnienia się wyroku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat skargi o wznowienie postępowania znajdują się w powoływanym kodeksie postępowania cywilnego.

DODANO:
01/03/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie