PYTANIE: Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym.

Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym
zy jeżeli wyrok jest źle zasądzony oraz zaszły rażące
aniedbania ze strony prawnika w prowadzonej sprawie i pomimo
ojej prośby nie wniósł apelacji do wyroku pierwszej instancji
o czy jeżeli termin apelacji już minął i wyrok się
prawomocnił, czy mogę złożyć kasację wyroku do Sądu
ajwyższego?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego kasacja przysługuje od wyroku sądu odwoławczego (art. 392 kpc). Jeśli więc wyrok sądu rozpatrującego sprawę w pierwszej instancji już się uprawomocnił, to kasacja stronie nie przysługuje. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż powołane w pytaniu zarzuty są poważne, można się zwrócić do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia apelacji, załączając do niego samo odwołanie. We wniosku tym należałoby wskazać przyczynę uchybienia terminu (podaną w pytaniu, czyli nierzetelne działanie pełnomocnika). Należy jednak pamiętać, że termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu wynosi 7 dni od daty ustania przeszkody, czyli w tym przypadku od dnia, kiedy strona dowiedziała się o tym, że jej pełnomocnik nie wniósł apelacji. Jako że termin ten w rzeczonej sprawie został najprawdopodobniej również przekroczony, należałoby złożyć skargę o wznowienie postępowania do tego samego sądu, który wydał rzeczony wyrok. Brak należytej reprezentacji strony jest bowiem przesłanką nieważności postępowania i przesłanką do wniesienia takiej skargi, zgodnie z art. 401 pkt 2 kpc. Termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania wynosi 3 miesiące od dnia, kiedy strona dowiedziała się o przesłance wznowienia, czyli w naszym przypadku od dnia, kiedy wyszły na jaw rażące zaniedbania adwokata. Termin ten nie może jednak przekroczyć 5 lat od uprawomocnienia się wyroku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat skargi o wznowienie postępowania znajdują się w powoływanym kodeksie postępowania cywilnego.

DODANO:
01/03/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie