PYTANIE: Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym.

Kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym
zy jeżeli wyrok jest źle zasądzony oraz zaszły rażące zaniedbania ze strony prawnika w prowadzonej sprawie i pomimo mojej prośby nie wniósł apelacji do wyroku pierwszej instancji to czy jeżeli termin apelacji już minął i wyrok się uprawomocnił, czy mogę złożyć kasację wyroku do Sądu Najwyższego ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Kasacja służy od orzeczenia sądu II instancji, które nie jest prawomocne. Po upływie terminu do wniesienia apelacji i uprawomocnieniu się orzeczenia nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Ponadto strona działająca przez adwokata nie traci możliwości samodzielnego działania, może również odwołać pełnomocnictwo i powołać innego pełnomocnika. Jedyną szansą dla Pana jest w tej chwili skarga o wznowienie postępowania. Skargę taką należy wnieść w terminie 3 miesięcy od czasu dowiedzenia się o podstawie wznowienia postępowania, nie później jednak niż 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Wymogi formalne skargi o wznowienie postępowania: · wymogi formalne pisma procesowego i pozwu (art. 126 i 187 k.p.c.) · oznaczenie zaskarżonego orzeczenia – wskazanie jego sygnatury, daty wydania, przez jaki sąd · podstawa wznowienia – o podstawach wznowienia poniżej · uzasadnienie zachowania terminu do wniesienia skargi (3 miesięcy od czasu dowiedzenia się o podstawie wznowienia postępowania, nie później jednak niż 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia) – kiedy się dowiedział i uprawdopodobnienie tego faktu · wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia Podstawy wznowienia (art. 403, 401 i 4011 k.p.c.): · wyrok opoarto na dokumencie podrobionym lub przerobionym, albo wyroku karnego, który następnie uchylono · wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa · nowe fakty i dowody, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy · wyrok wydano na podstawie ustawy, w stosunku do której Trybunał Konstytucyjny orzekł o jej niezgodności z konstytucją · orzekała osoba nieuprawniona, bądź sędziwa wyłączony z moc ustawy · strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, nie była należycie reprezentowana, bądź wskutek naruszenia prawa była pozbawiona możliwości działania Skargę taką należy skierować do sądu, który ostatnio orzekał merytorycznie – art. 405 k.p.c. Niestety wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego orzeczenia, sąd może wstrzymać wykonanie jeśli uprawdopodobni Panu, że grozi jej niepowetowana strata.

DODANO:
07/03/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.