PYTANIE: Jaki powinien być zakres czynności urzędnika?

Jaki powinien być zakres czynności urzędnika
estem inspektorem Starostwa Powiatowego W zakres moich czynności wchodzą różne obowiązku a jednym z nich jest sprawdzanie faktur firm wykonujących prace na zlecenie starosty Faktury te opisuję : ze prace wykonano, ze nie wnosi się zastrzeżeń, ze wykonane zgodnie z umową nr .... z dnia..... i po takim opisie przekazuję je do Wydziału Księgowego celem zapłaty Czy w moim zakresie czynności może być wpisany punkt: Przestrzeganie dyscypliny budżetowej????????!!!!!!! Jest punkt Terminowe sprawdzanie faktur i przekazywanie ich do księgowości, jest prowadzenie sprawozdawczości i opracowywanie planów rzeczowo finansowych (planowane prace jakie wydział będzie prowadził) ale PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ to już chyba przesada Sprawdziłam ze nawet inspektorzy w księgowości nie mają tej dyscypliny

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi (niezależnie od tytułu zatrudnienia), w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Do sektora finansów publicznych zalicza się: 1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki; 2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych; 3) fundusze celowe; 4) państwowe szkoły wyższe; 5) jednostki badawczo-rozwojowe; 6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 11) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynika z ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; art. 137 i nast.).

DODANO:
09/03/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.