PYTANIE: Co oznacza w praktyce postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Co oznacza w praktyce postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
trzymałem postanowienie tej treści
....Komornik postanawia
. postępowanie egzekucyjne umorzy
. tytuł wykonawczy zwrócić wierzycielow
. ustalić koszty w wysokości 600 zł
zasadnieni
ierzyciel wystąpił o egzekucję świadczenie pieniężnego w wysokości..... Egzekucja okazała się bezskuteczna...... Komornik umorzył postępowanie na zasadzie art. 824 par. 1 pkt 3 k.p.c. ........ Koszty postępowania zostały zapłacone do kwoty 650 zł.

Pytanie
. czy nadpłata kosztów w wysokości 50 zł zostanie mi zwrócona a jeżeli tak to jak mam to załatwić
. Czy wierzyciel może ponownie zwrócić się o egzekucję i w jakim terminie
. Czy w takim przypadku wierzyciel odstępuje od spłaty zadłużenia?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak wynika z treści listu komornik umorzył z urzędu postępowanie egzekucyjne na mocy art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., gdyż według oceny komornika było oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje, iż wierzyciel nie będzie mógł ponownie zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 826 k.p.c. umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. W praktyce wierzyciel kieruje ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji z chwilą ustalenia majątku dłużnika. Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż dłużnik mimo umorzenia toczącego się przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, musi nadal się liczyć z tym, iż wierzyciel za jakiś czas ponownie skieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Co do kosztów, to proszę skontaktować się bezpośrednio z komornikiem. Można zadzwonić podając sygnaturę sprawy.

DODANO:
05/04/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie