PYTANIE: Co oznacza w praktyce postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Co oznacza w praktyce postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
trzymałem postanowienie tej treści
....Komornik postanawia
. postępowanie egzekucyjne umorzy
. tytuł wykonawczy zwrócić wierzycielow
. ustalić koszty w wysokości 600 zł
zasadnieni
ierzyciel wystąpił o egzekucję świadczenie pieniężnego w wysokości..... Egzekucja okazała się bezskuteczna...... Komornik umorzył postępowanie na zasadzie art. 824 par. 1 pkt 3 k.p.c. ........ Koszty postępowania zostały zapłacone do kwoty 650 zł.

Pytanie
. czy nadpłata kosztów w wysokości 50 zł zostanie mi zwrócona a jeżeli tak to jak mam to załatwić
. Czy wierzyciel może ponownie zwrócić się o egzekucję i w jakim terminie
. Czy w takim przypadku wierzyciel odstępuje od spłaty zadłużenia?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Jak wynika z treści listu komornik umorzył z urzędu postępowanie egzekucyjne na mocy art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., gdyż według oceny komornika było oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje, iż wierzyciel nie będzie mógł ponownie zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 826 k.p.c. umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. W praktyce wierzyciel kieruje ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji z chwilą ustalenia majątku dłużnika. Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż dłużnik mimo umorzenia toczącego się przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, musi nadal się liczyć z tym, iż wierzyciel za jakiś czas ponownie skieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Co do kosztów, to proszę skontaktować się bezpośrednio z komornikiem. Można zadzwonić podając sygnaturę sprawy.

DODANO:
05/04/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.