PYTANIE: Czy jest to możliwe żeby bez zgody ojca dziecka zminić nazwisko dziecka?

Chciałabym po rozwodzie wrócić do nazwiska panieńśkiego oraz zmienić nazwisko dziecku. Staram się o ograniczenie praw ojca i zmianę nazwiska dziecka. Czy jest to możliwe żeby bez zgody ojca dziecka zminić nazwisko dziecka?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.), w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony - który na skutek małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko - przez oświadczenie przed kierownikiem U.S.C. może powrócić do dotychczasowego nazwiska. Natomiast zmiana nazwiska dziecka otrzymanego po ojcu, bez zgody ojca, (i samego dziecka o ile ukończyło ono 13 lat), możliwe jest zasadniczo tylko w jednym przypadku: a) nadanie dziecku nazwiska ojca nastąpiło na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa b) matka małoletniego dziecka zawarła następnie związek małżeński z mężczyzną nie będącym ojcem dziecka. Jeżeli obie przesłanki zostały spełnione, zmiana nazwiska następuje przez zgodne oświadczenie matki i jej męża przed kierownikiem U.S.C. (art. 90 k.r.i.o.). Trudno w tym miejscu jednoznacznie przesądzić czy ponadto możliwe jest wydanie przez sąd rodzinny, ze względu na dobro dziecka, orzeczenia zastępującego oświadczenie woli jednego z prawnych opiekunów, dotyczącego kwestii zgody na zmianę nazwiska. Wydaje się jednak, że - jeżeli w ogóle taka konstrukcja byłaby dopuszczalna - to jedynie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Z całokształtu okoliczności sprawy bowiem musiałoby jednoznacznie wynikać, że dalsze pozostawanie dziecka przy nazwisku ojca, byłoby jednoznacznie sprzeczne z jego dobrze pojętym interesem, (pomimo braku zgody tego ostatniego na dokonanie zmiany). Osobiście widziałbym taką możliwość jeżeli np. nazwisko ojca jest wyjątkowo charakterystyczne, a on sam dopuścił się wyjątkowo hańbiącego przestępstwa, wobec czego dalsze pozostawanie dziecka przy jego nazwisku narażałoby je na szykany otoczenia. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w powyższym przypadku sąd w wyroku rozwodowym z pewnością nie pozwoliłby takiej osobie na dalsze sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (ewentualnie bez trudu możnaby uzyskać wyrok pozbawiający tej władzy) - jest to wyłącznie rozważanie teoretyczne. Najprawdopodobniej więc - prócz możliwości wynikającej z art. 90 k.r.i.o. - droga do jednostronnej zmiany nazwiska dziecka, bez zgody jego ojca lub ewentualnego pozbawienia go pełni praw rodzicielskich, jest przed panią zamknięta. Proszę ponadto mieć na uwadze, że po ukończeniu przez dziecko 13 lat, ono również musi wyrazić swoją zgodę na zmianę nazwiska. Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby po osiągnięciu przez nie pełnoletności, samodzielnie wystąpiło o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym.

DODANO:
27/04/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie