PYTANIE: Zatrudnienie stażysty

Zarządzam małą firmą i chce zatrudnić na kilka miesięcy stażystę ( nieodpłatnie). Proszę o informację jakich formalności muszę dokonać oraz jakie ponoszę w związku z tym koszty.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Rozumiem że chodzi Panu o umowę o staż absolwencki. Absolwent jest skierowany na staż na podstawie swojego wniosku lub z tytułu skierowanie go przez Urząd Pracy. Ze skierowaniem tym mamy do czynienia w sytuacji podpisania pomiędzy pracodawcą a Urzędem Pracy umowy, która przewiduje skierowanie absolwentów na staż do danego pracodawcy (w związku z tym musi Pan złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Pracy właściwego dla siedziby Pana firmy). Zazwyczaj w każdym urzędzie jest wyodrębniony dział , który zajmuje się tymi sprawami. Staż u danego pracodawcy jest możliwy o ile: a) w okresie ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych u niego pracowników nie uległa zmniejszeniu, b) nie jest w stanie likwidacji czy upadłości, c) i nie zalega z płatnościami na rzecz US i ZUS. Umowa o staż absolwencki jest zawierana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie krótszy niż 3. Szczegółowe zasady odbywania stażu zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta z dnia 15 kwietnia 1996 r. (Dz.U. z 1996r. Nr 45, poz. 203). Stypendium stażowe to 100% zasiłku dla bezrobotnych i wynosi obecnie 503,20 zł brutto na miesiąc. Stypendium wypłaca absolwentowi Urząd Pracy. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe opłaca urząd.

DODANO:
28/04/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie