PYTANIE: Kupiłem z ogłoszenia samochód z zastawem rejestrowym o którym nie wiedziałem

Kupiłem z ogłoszenia samochód z zastawem rejestrowym o którym nie wiedziałem. Sprzedawca oświadczył w umowie, że pojazd nie ma wad prawnych... itp to co w standardowych umowach. Czy sąd może postanowić że ja mam spłacić dług?
ług w banku zaciągnął jeszcze wcześniejszy właściciel pojazdu niż ten od którego ja kupiłem samochód

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, które jest ustanawiane na rzeczy ruchomej w celu zabezpieczenia wierzytelności (długu). Z samej jego istoty wynika, iż obciąża każdoczesnego właściciela rzeczy, na której został ustanowiony. Jeśli więc dłużnik – zastawca nie spłaci ciążącego na nim długu, zastawnik (bank) może wystąpić do sądu o zaspokojenie jego wierzytelności (długu) z przedmiotu zastawu – w tym wypadku z Pańskiego samochodu. Odpowiada Pan jednak za spłatę długu tylko do wartości, jaką prezentuje Pański samochód. Jeśliby okazało się, że wartość ta jest mniejsza niż wartość zaciągniętego długu, różnica nie będzie mogła być egzekwowana z Pana majątku osobistego. Ponadto z racji tego, iż samochód obciążony jest wadą prawną przysługują Panu wobec sprzedawcy określone uprawnienia. Skorzystanie z nich nie jest uzależnione od tego czy bank będzie dochodził zaspokojenia swej wierzytelności z przedmiotu zastawu. Uprawnieniami tymi są: - odstąpienie od umowy , chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo - żądanie obniżenia ceny. W/w uprawnienia wygasają z upływem roku od chwili, kiedy dowiedział się Pan o istnieniu wady. To ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, jeśli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Nadmienić należy także, że niezależnie od skorzystania z 1 z w/w uprawnień, może Pan żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady.

DODANO:
08/06/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie