PYTANIE: Wydziedziczenie całkowite mojej córki z pierwszego małżeństwa

Wydziedziczenie całkowite mojej córki z pierwszego małżeństwa.
becnie jestem w związku małżeńskim z drugą żoną, z którą mam
edno dziecko. Z pierwszego małżeństwa mam córkę, która
trzymuje alimenty przyznane sądownie (sprawa założona przez
ią). Dysponuję znacznym majątkiem zgromadzonym w trakcie
rwania drugiego małżeństwa (mieszkanie własnościowe
półdzielcze, którego głównym właścicielem jest moja obecna
ona; garaż; samochód; firma; lokaty bankowe). Z obecną żoną mam
ozdzielność majątkową, ze względu na prowadzoną działalność.
prawy dotyczące wpólnoty majątkowej z pierwszego małżeństwa
ostały uregoulowane.
o mam zrobić, aby pozbawić córkę z pierwszego małżeństwa prawa
o spadku i zachowku. Z córką z pierwszego małżeństwa mam
nikomy kontakt, głównie jest on na zasadzie płacenia
limentów. Czy moje postępowanie przed śmiercią będzie
ystarczające, aby pozbawić całkowicie córkę z pierwszego
ałżeństwa prawa do jakichkolwiek profitów z mojego majątku, czy
oja obecna żona i córka będą musiały po mojej śmierci również
oś zrobić.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pozbawienie danej osoby prawa do zachowku możliwe jest jedynie w testamencie. Spadkobiercy, którzy zostali powołani do spadku nie muszą podejmować żadnych czynności, aby wydziedziczenie było ważne - wystarczy wola spadkodawcy. Pozbawienie prawa do spadku jest proste - wystarczy tak rozporządzić całym majątkiem w testamencie, aby pominąć osobę, którą chce się pozbawić tego prawa. Gorzej jest już z wydziedziczeniem. Zgodnie bowiem z art. 1008 kodeksu cywilnego spadkodawca może w testamencie pozbawić m. in. zstępnych prawa do zachowku jeżeli: - zstępny wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (czyli dobrymi obyczajami), - dopuścił się względem spadkodawcy lub jego osoby najbliższej umyślnego przestępstwa p-ko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci, - uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Jeżeli jedna z powyższych przesłanek tutaj zachodzi, to wydziedziczenie stanie się skuteczne, jeśli zaś nie, to zstępny będzie mógł domagać się zachowku przed sądem. Powołana w pytaniu przesłanka braku kontaktu spadkodawcy ze zstępnym nie jest powodem wystarczającym. Dodatkowo nawet po skutecznym wydziedziczeniu zstępni wydziedziczonego będą miały prawo do zachowku - w wysokości, jaka łącznie przysługiwała zstępnemu spadkodawcy. Skuteczne pozbawienie prawa do zachowku nie jest więc łatwe. Można co prawda liczyć, że nawet w przypadku niewystarczającego umotywowania podstawy wydziedziczenia w testamencie zstępny nie skorzysta z przysługujących mu praw, ale takie stanowisko obarczone jest ryzykiem. Skuteczniejsze wydaje się rozporządzenie podstawowymi składnikami majątku jeszcze za życia - np. darowizna mieszkania, przekazanie środków pieniężnych, itp. Nawet w takim przypadku jednak należy spisać testament i pominąć w nim rzeczonego zstępnego, a wtedy majątek spadkowy, z jakiego byłby obliczany jego zachowek, byłby dużo mniejszej wartości. Można również umieścić zstępnego w testamencie i przyznać mu pewną niewielką sumę pieniędzy, najlepiej odpowiadającą wartości zachowku, a wtedy osoba ta nie będzie miała żadnych praw do bardziej "strategicznych" składników majątku, czyli do mieszkania i przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe informacje dotyczące zachowku i dziedziczenia testamentowego, to odsyłam do zamieszczonych na stronie Porady Prawnej wcześniejszych odpowiedzi, które stanowią bardzo obszerny materiał.

DODANO:
24/07/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie