PYTANIE: Kolejność potrąceń

Kolejność potrąceń.
ąż ma potrącane przez komornika należności z tytułu kredytu. W momencie złożenia przeze mnie pozwu o alimenty, co będzie miało pierwszeństwo, zasądzenie alimentów czy zaspokojenie należności banku i czy ma to wpływ na kwotę alimentów?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Domyślam się, że egzekucja jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę Pani męża. W tym wypadku znajduje zastosowanie art. 87 § 1 i 2 kodeksu pracy. Na podstawie tych przepisów dokonywane są potrącenia z wynagrodzenia za pracę na poczet długów pracownika. Zgodnie z kolejnością ustaloną w tych przepisach świadczenia alimentacyjne są potrącane w pierwszej kolejności, przed sumami egzekwowanymi na podstawie tytułów wykonawczych na poczet innych należności (w tym – należności z tytułu umów kredytu). Zauważyć należy, że w związku z tym, że do wynagrodzenia jest już skierowana egzekucja sądowa z innego tytułu oznacza, że (na podstawie przepisu art. 88 § 1 pkt 2 k.p.) po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty i uzyskaniu na niego klauzuli wykonalności, wniosek o wszczęcie egzekucji na jego podstawie będzie Pani musiała skierować do komornika prowadzącego egzekucję, a nie do pracodawcy. Jeżeli natomiast świadczenia alimentacyjne są potrącane ze świadczenia innego niż wynagrodzenie za pracę (np. z zapłaty za umowę zlecenia czy o dzieło, z dochodów z działalności gospodarczej) – znajduje zastosowanie art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego, na mocy którego świadczenia alimentacyjne znajdują się w drugiej kategorii zobowiązań co do kolejności zaspokajania (w pierwszej kategorii znajdują się jedynie koszty egzekucyjne), co oznacza, że również w tym przypadku świadczenia z tytułu alimentów są zaspokajane w drodze egzekucji przed wszelkimi innymi należnościami. Jeśli chodzi o wysokość zasądzonych alimentów, zależy ona (zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sądy raczej nie są skłonne uznawać, że konieczność spłaty kredytu ma wpływ na możliwości płatnicze dłużnika alimentacyjnego (jeżeli dłużnik ma pieniądze na finansowanie kredytu, musi je mieć również na utrzymanie dzieci) – tak więc fakt prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia męża nie powinien mieć wpływu na wysokość zasądzonych alimentów.

DODANO:
05/08/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie