PYTANIE: Kiedy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę lub skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?

Kiedy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę lub skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego
rodziłem sie w październiku 1949 roku. W 1968 r. (we wrześniu) rozpocząłem pracę. Później wojsko i kolejne prace aż do chwili obecnej. Łącznie 36 lat pracy. Za pracę w latach 1971-1997 otrzymałem świadectwo o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach, w szczególnym charakterze (pracowałem w budownictwie na stanowisku ślusarza). W chwili obecnej pracuję nadal, lecz nie najlepiej wyglada sytuacja w przyszłości. Stąd moje pytanie.Kiedy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę lub skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego? A może jest jakieś inne rozwiazanie? Za wszystkie inf. będę bardzo wdzięczny.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Według art. 29, 32, 33, 39 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS na emeryturę ustalaną według starych zasad mogą przejść: a) ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 a przed dniem 1 stycznia 1969 r. będący pracownikami, którzy do dnia 31 grudnia 2006 roku osiągną wiek 55 lat (kobieta) jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, lub po osiągnięciu wieku 60 lat (mężczyzna), jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, b) ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 a przed dniem 1 stycznia 1969 r. będący pracownikami w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: - osiągną wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn do dnia 31 grudnia 2006, oraz - mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Na podstawie art. 184 tej ustawy ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy do dnia 31 grudnia 2006 roku nie osiągną wieku emerytalnego przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla emerytur z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury górniczej, emerytury kolejowej, emerytury z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. od 1 stycznia 1999 roku) osiągnęli: 1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz 2) okres składkowy i nieskładkowy który wynosi co najmniej 20 lat (kobieta), 25 lat (mężczyzna). Jeśli chodzi o świadczenie przedemerytalne proszę się zapoznać z odpowiedzią Po zmianach

DODANO:
20/08/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie