Strefa klienta
Pomoc

1. Czym się rózni okres 12 miesięcy od 1 roku?
2. Czy zabranie prawa jazdy na okres 1 roku zobowiązuje mnie do ponownego zdawania państwowego egzaminu?


Pytanie:

1. Czym się różni okres 12 miesięcy od 1 roku? 2. Czy zabranie prawa jazdy na okres 1 roku zobowiązuje mnie do ponownego zdawania państwowego egzaminu? Otrzymałem wyrok nakazowy z dnia 8 czerwca 2004 r. z art. 178a p 1kk, oto jego treść: - na mocy art. 42 p 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres (jednego) roku; - na mocy art. 63 p 2 kk na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymania dokumentu w postaci prawa jazdy od dnia 19 kwietnia 2004 r. do dnia 8 czerwca 2004 r.

Odpowiedź:

Ad. 1 Okresy trwania kar możliwych do wymierzenia na podstawie przepisów k.k. ustalone zostały przez ustawodawcę w miesiącach lub latach – w zależności od rodzaju kary i tak karę ograniczenia wolności wymierza się zawsze w miesiącach max. 12 miesięcy, karę pozbawienia wolności można wymierzyć w miesiącach i latach, środki karne mierzalne w czasie wymierza się w latach od roku do lat 10 art. 43 §1 k.k. np. zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz zajmowania stanowiska. Ad. 2 Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” art. 114. ust.2 mówi iż kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega: - osoba ubiegająca się o: a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji, b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok. W przypadkach określonych powyżej dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

Hasła:

zakaz prowadzenia pojazdów

Data odpowiedzi:

28-03-2005r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

111385

Podobne:

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Czy niepelnoletnia osoba moze otrzymac mandat ?

Mandat dla nieletniego ?

Kierowanie z niewielką ilością alkoholu

Kierowanie z niewielką ilością alkoholu

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazde po alkoholu na rok i w tym okresie ponowne zatrzymanie za alkohol i spowodowanie…

Zakaz prowadzenia pojazdów