Strefa klienta
Pomoc

Aneks do umowy o pracę na czas określony


Pytanie:

Aneks do umowy o prace. Pytanie dotyczy następującej sytuacji. 1 umowe miałem na czas określony od 01.03.2004r. do 31.05.2004r. następną umowę o pracę miałem od 01.06.2004. do 28.02.2005 a teraz szefostwo dało mi do podpisania Aneks do umowy o prace przedłużający tą umowe do końca 2005 r. czy to jest zgodne z prawem. Czy ta umowa-aneks nie powinna być na czas nieokreślony?

Odpowiedź:

Właściwy tu jest art. 251 k.p. Na podstawie tego artykułu zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca (art. 251 § 1 k.p.). Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu art. 251 § 1 k.p. (art. 251 § 2 k.p.) Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Hasła:

umowa o pracę na czas określony

Data odpowiedzi:

03-04-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

112616

Podobne:

Mam taką wątpliwość dot. wypowiadania umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Czy wystarczy że 2-tygodniowy…

Czy wystarczy że 2-tygodniowy okres wypwiedzenia będzie umieszczony w informacji przekazywanej pracownikowi do siedmiu dni od zatrudnienia czy musi być on umieszczony w umowie o pracę?

Jest taki przepis w prawie pracy mówiący o tym, że w przypadku umowy o pracę na czas określony do 6…

Dlaczego umowy o pracę na czas określony krótszej niż 6 miesięcy nie można wypowiedzieć ?

W grudniu, dokładnie 3 grudnia 2008 roku, dostałam normalną umowę o pracę na czas określony do końca roku 2008. Następnie…

Czy pracodawca może w taki sposób przedłużać umowę o pracę?

Czy nie podpisująć aneksu o prace pracodawca może wypowiedzieć mi umowe ? a co najważniejsze czy pracodawca może mi wypowiedzieć…

Czy nie podpisując aneksu o prace pracodawca może wypowiedzieć mi umowę ?