Strefa klienta
Pomoc

Art. 157 paragraf 3 KPK


Pytanie:

Czy artykuł 157 paragraf 3 kpk dotyczy też podejrzanych, wobec których jest prowadzone dopiero postępowanie przygotowawcze?

Odpowiedź:

Art. 157 paragraf 3 KPK mówi o stronach postępowania, natomiast art. 299 kpk stanowi, iż w postępowaniu przygotowawczym podejrzany i pokrzywdzony są stronami. Tak więc odpowiedź na zadane pytanie jest pozytywna, również podejrzanemu przysługują prawa określone w art. 157 par. 3 kpk. Wiedzieć warto, iż podczas postępowania przygotowawczego występują tylko podejrzani, nie ma natomiast oskarżonych - oskarżony to osoba, wobec której skierowano już do sądu akt oskarżenia. Stwierdzenie więc w pytaniu o podejrzanym daje już podpowiedź, że chodzi o postępowanie przygotowawcze.

Data odpowiedzi:

05-02-2003r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

2905

Podobne:

Kiedy, w jakiej formie i o jakich uprawnieniach procesowych musi być poinformowany oskarżony?

Kiedy, w jakiej formie i o jakich uprawnieniach procesowych musi być poinformowany oskarżony ?