Strefa klienta
Pomoc

Bezskuteczność umowy dożywocia


Pytanie:

Moja babcia przepisała nieruchomość synowi a mojemu wujkowi w formie umowa o dożywocie i nie żyje juz od 20lat. w umowie moja matka z moim rodzeństwem ma możliwość mieszkania do śmierci. zaznaczam ze my tam nie mieszkamy jesteśmy zameldowani gdzie indziej. czy można unieważnić umowę o dożywocie i cofnąć się do czasu jak mój dziadek przepisał ta nieruchomość mojej mamie(dziadek umarł przed babcia).

Odpowiedź:

Zgodnie z kodeksem cywilnym możliwość uznania umowy dożywocia za bezskuteczną istnieje jedynie przez 5 lat od jej zawarcia. Zgodnie z art. 916 kodeksu cywilnego „§ 1. Osoba, względem której ciąży na dożywotniku ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli wskutek tej umowy dożywotnik stał się niewypłacalny. Uprawnienie to przysługuje bez względu na to, czy dożywotnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, oraz bez względu na czas zawarcia umowy. § 2. Uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej umowy”. Ponadto nie ma również możliwości cofnięcia się do czasu, kiedy Pana dziadek przepisał nieruchomość Pana Mamie. Podstaw prawna: Kodeks cywilny

Hasła:

dożywocie, dożywotnik

Data odpowiedzi:

14-11-2007r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

135095

Podobne:

Jak skutecznie obronić się przed pochopnym wykorzystaniem BTE przez bank, pomimo chęci porozumienia ze strony dłużnika i chęci regulowania długu?

Jak skutecznie obronić s...

Problem ze spłatą kredytu bankowego

Problem ze spłatą kredytu bankowego

Wykonywanie umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wykonywanie umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Proszę o omówienie następujących możliwości przekazania wspomnianego majątku: darowizna, darowizna ze służebnością mieszkania, umowa o dożywocie, testament, ze szczególnym uwzględnieniem…

Umowa dożywocia a zachowek