Strefa klienta
Pomoc

Chcę złożyć wymówienie, ponieważ będę miał inną pracę. Mam umowę na czas nieokreślony i pracuję od roku. Jakie mam prawa ? Czy muszę podać powód rezygnacji ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Podstawowym sposobem rozwiązania umowy o prace zawartej na czas nieokreślony jest wypowiedzenie umowy o pracę.
Wypowiedzenie to jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez jedna ze stron stosunku pracy drugiej stronie, powodującym rozwiązanie umowy o prace z upływem tzw. okresu wypowiedzenia, wskazanego w tym oświadczeniu.
Z uwagi na nadrzędny cel prawa pracy, jakim jest ochrona pracownika, wypowiedzenie umowy o prace przez niego dokonywane nie jest poddane szczególnym wymogom formalnym. Więcej www.prawo.hoga.pl

Monika Lach
www.prawo.hoga.pl

Data odpowiedzi:

30-12-2002r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

2380

Podobne: