Strefa klienta
Pomoc

Chciałabym wiedzieć, jaka jest wymagana prawnie temperatura pomieszczeń w cukierni i samoobsługowym sklepie spożywczym w okresie zimowym


Pytanie:

Odpowiedź:

Właściwe będą tutaj zapisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Na podstawie par. 30 tego rozporządzenia w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C. Reasumując temperatura jak powinna być zapewniona w cukierni i samoobsługowym sklepie spożywczym w okresie zimowym to minumum 18 °C. Podstawa prawna: - rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Hasła:

bhp

Data odpowiedzi:

24-11-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

137752

Podobne: