Strefa klienta
Pomoc

Chciałam prosić o wyjaśnienie jak należy rozumieć art.1039 kodeksu cywilnego.


Pytanie:

Chciałam prosić o wyjaśnienie jak należy rozumieć art.1039 kodeksu cywilnego. Jak powinno wyglądać oświadczenie spadkodawcy, że dokonał darowizny z zamiarem zwolnienia od obowiązku zaliczenia jej do masy spadkowej przy ewentualnym ustalaniu zachowku.
Art. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Odpowiedź:

Z tego art. zdaje się wynikać, że zezwolenie takie może zostać dokonane w sposób wyraźny w umowie darowizny lub też później  w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Ponadto darowizna nie podlega zaliczeniu, gdy wynika to z okoliczności zawarcia umowy darowizny, z których powinna wynikać taka dorozumiana wola darczyńcy.(spadkodawcy). Spadkodawca może nie tylko zwolnić taką darowiznę z obowiązku jej zaliczenia na schedę spadkową, ale także nałożyć taki obowiązek na spadkobiercę ustawowego  spoza kręgu zstępnych i małżonka.

Data odpowiedzi:

12-11-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

9084

Podobne:

Jak rozumieć ten akt? Witam. Zacznę od początku.... W 1991 roku moi dziadkowie przepisali dom.Mam akt notarialny na którym napisane…

Czy wujek może żądać ode mnie zapłaty zachowku?

W jaki sposób zostanie podzielony spadek w następującej sytuacji. Ojciec mial czworo dzieci (3 synow i corke) oraz żonę, z…

Spadek

dostałam darowizne jako dom mam sporządzony akt notarialny czy do tej darowizny mają jakieś prawa osoby trzecie mój brat czy…

Dostałam darowiznę jako dom mam sporządzony akt notarialny czy do tej darowizny mają jakieś prawa osoby trzecie mój brat czy siostra

Czy pieniądze przekazane przez rodzica jednemu z dzieci na budowę domu można zaliczyć jako część spadku po nim, na drodze…

Czy pieniądze przekazane przez rodzica jednemu z dzieci na budowę domu można zaliczyć jako część spadku po nim, na drodze postępowania spadkowego po śmierci rodzica. Dowodami są zachowane przez rodzica przekazy z wysłanymi kwotami.