Strefa klienta
Pomoc

Co dokladnie oznacza czyn z art.286&1 kk i jakie sankcje prawne za ww. sa przewidziane?


Pytanie:

Odpowiedź:

Art. 286 §1 k.k. penalizuje tzw. oszustwo „klasyczne”. Przytaczam treść art. 286 §1, z jego treści wynika na czym czyn ów polega i jakie sankcje prawnokarne są za niego przewidziane: Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Data odpowiedzi:

03-02-2005r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

108765

Podobne:

Po jakim okesie ulega przedawnieniu oszustwo, a po jakim wułudzenie

Po jakim okresie ulega przedawnieniu oszustwo, a po jakim wyłudzenie?