Strefa klienta
Pomoc

Co mam zrobić i gdzie zgłosić gdy przeglądając dokumenty w KRS zauważyłem sfałszowane podpisy byłego prezesa zarządu ? Naraziło mnie to na bardzo duże straty materialne.


Pytanie:

Odpowiedź:

Można złożyć na policji lub prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z treści pytania wynika, że doszło do naruszenia art. 270 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje, iż „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Podrobienie dokumentu polega min. na podrobieniu podpisu. Oprócz sprawy karnej może Pan też wszcząć postępowanie cywilne i żądać odszkodowania od sprawy przestępstwa, którego zachowanie spowodowała szkodę majątkową. JM

Hasła:

fałszerstwo

Data odpowiedzi:

06-10-2007r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

134810

Podobne:

Podrobienie podpisu pracownika

Podrobienie podpisu pracownika

co grozi osobie ktora sfałszowała dokument do banku w celu wzięcia kredytu hipotecznego po przemysleniu ryzyka wycofała sie z kredytu…

Wyłudzenie kredytu

Sfałszowanie podpisu

Sfałszowanie podpisu

Czy dodatnie podpisu pod jednym z egzemplarzy umowy może być uważane za fałszerstwo?

Czy dodatnie podpisu pod jednym z egzemplarzy umowy może być uważane za fałszerstwo?