Strefa klienta
Pomoc

Co oznacza w praktyce postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?


Pytanie:

Co oznacza w praktyce postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego? Otrzymałem postanowienie tej treści:
.....Komornik postanawia:
1. postępowanie egzekucyjne umorzyć
2. tytuł wykonawczy zwrócić wierzycielowi
3. ustalić koszty w wysokości 600 zł.
uzasadnienie
Wierzyciel wystąpił o egzekucję świadczenie pieniężnego w wysokości..... Egzekucja okazała się bezskuteczna...... Komornik umorzył postępowanie na zasadzie art. 824 par. 1 pkt 3 k.p.c. ........ Koszty postępowania zostały zapłacone do kwoty 650 zł.
Pytanie:
1. czy nadpłata kosztów w wysokości 50 zł zostanie mi zwrócona a jeżeli tak to jak mam to załatwić?
2. Czy wierzyciel może ponownie zwrócić się o egzekucję i w jakim terminie?
3. Czy w takim przypadku wierzyciel odstępuje od spłaty zadłużenia?

Odpowiedź:

Jak wynika z treści listu komornik umorzył z urzędu postępowanie egzekucyjne na mocy art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., gdyż według oceny komornika było oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje, iż wierzyciel nie będzie mógł ponownie zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 826 k.p.c. umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. W praktyce wierzyciel kieruje ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji z chwilą ustalenia majątku dłużnika.
Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż dłużnik mimo umorzenia toczącego się przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, musi nadal się liczyć z tym, iż wierzyciel za jakiś czas ponownie skieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
Co do kosztów, to proszę skontaktować się bezpośrednio z komornikiem. Można zadzwonić podając sygnaturę sprawy.

Data odpowiedzi:

05-04-2004r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

14330

Podobne:

Jak rozwiazać sprawę nieuczciwego komornika i celowo przedłużajacego sprawe sądu?

Jak rozwiazać sprawę nieuczciwego komornika i celowo przedłużajacego sprawe sądu?