Strefa klienta
Pomoc

Co to jest powierzchnia użytkowa lokalu


Pytanie:

Odpowiedź:

Definicja powierzchni użytkowej zawarta jest w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów. Przepis ten stanowi, że przez powierzchnię użytkową lokalu - należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Przepis art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że „Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50 %, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie. Według Polskiej Normy PN-ISO 9836:97 powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto (czyli powierzchni ograniczonej przez elementy zamykające, obliczanej dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi, nie licząc listew przypodłogowych , progów, itp., bez powierzchni otworów na drzwi i okna w elementach zamykających, za to z powierzchnią elementów nadających się do demontażu, takich jak: ścianki działowe, rury, kanały), która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2005 r. Nr 31 poz. 266 z zm.). JM

Hasła:

mieszkanie

Data odpowiedzi:

11-06-2007r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

133953

Podobne:

Witam, Małżeństwo mojej siostry jest w rozpadzie, mąż nie zgadza się na rozwód lub separację. Nie chce się też wyprowadzić…

Czy można eksmitować męża?

Wynajmujemy z żoną mieszkanie M-2 , które należy do pani X mieszkającej aktualnie w swoim domu. Co miesiąc płacimy jej…

Czy należy się dodatek mieszkaniowy jeżeli wynajmujemy mieszkanie w bloku spółdzielczym ?

Znosimy wspólnie z braćmi współwłasność w domu rodziców. Po podziale dom będzie nadal zamieszkiwany przez nasze rodziny. Czy w akcie…

Podział domu

Kiedy mogę się starać o dodatek mieszkaniowy?

Kiedy mogę się starać o dodatek mieszkaniowy?