Strefa klienta
Pomoc

Co to jest przestępstwo umyślne, a co przestępstwo nieumyślne. Jaka może być różnica w karze.


Pytanie:

Odpowiedź:

Przy przestępstwie umyślnym sprawca chce popełnić czyn zabroniony lub też godzi się na jego popełnienie, przy przestępstwie zaś nieumyślnym sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu zabronionego, lecz popełnia go na skutek niezachowania wymaganych w danej sytuacji reguł ostrożności, mimo że możliwość popełnienia czynu zabronionego mógł lub powinien był przewidzieć (lub inaczej popełnia czyn zabroniony na skutek lekkomyślności lub niedbalstwa). Przestępstwa nieumyślne są zagrożone niższymi karami. Nie jest jednak tak, że każde przestępstwo może być umyślne i nieumyślne. Ogromna większość przestępstw w kodeksie karnym, to przestępstwa umyślne. Czyny popełnione nieumyślnie tylko wtedy są karane, gdy ustawa tak stanowi. Przykładowo umyślne pozbawienie człowieka życia to zabójstwo, które jest karane z art. 148 k.k. i w typie podstawowym jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat. Natomiast nie ma czegoś takiego jak nieumyślne zabójstwo, jest natomiast nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, które to jest karane na podstawie art.155 k.k. i jest zagrożone karą do 5 lat.

Hasła:

przestępstwo umyślne, przestępstwo nieumyślne

Data odpowiedzi:

15-11-2004r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

104327

Podobne:

Czy mogę odpowiadać z art.266 kk za ujawnienie informacji związanej z służbą?Czy moja konkubina może być narażona na konsekwencje prawne?

Czy mogę odpowiadać z a...

Jakie warunki należy spełnić, aby Minister Sprawiedliwości wyraził zgodę na zostanie tłumaczem przysięgłym osoby, która nie studiowała na studiach filologicznych…

Jakie warunki należy spełnić, aby Minister Sprawiedliwości wyraził zgodę na zostanie tłumaczem przysięgłym osoby, która nie studiowała na studiach filologicznych przedmiotowego języka, a zna biegle język obcy i ma ukończone studia wyższe.

W jaki sposob moge zostac tlumaczem przysieglym z jezyka bulgarskiego i ile kosztuje taki egzamin? Dziekuje.

W jaki sposób mogę zostać tłumaczem przysięgłym z języka bułgarskiego i ile kosztuje taki egzamin?

Czy osoba skazana prawomocnym wyrokiem za nieumyślne spowodowanie śmierci może nadal pracować w policji? Rowerzysta zginął potrącony przez samochód. Sprawcą…

Czy osoba skazana prawomocnym wyrokiem za nieumyślne spowodowanie śmierci może nadal pracować w policji?