Strefa klienta
Pomoc

Co to jest wynagrodzenie zasadnicze? Czy jest to kwota brutto czy netto, wypłacana „do reki. Mąż na umowie ma kwotę 870 złotych. Ma pracować na podstawie umowy na zastępstwo.


Pytanie:

Odpowiedź:

Wynagrodzenie lub płaca zasadnicza /te definicje są często używane zamiennie/ zostało zdefiniowane w art. 78 par. 2 K.p. :”W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, /…/wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku , a także innych /dodatkowych/składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy”. Wynagrodzenie zasadnicze jest to wynagrodzenie brutto bez dodatków. Jest to stały składnik wynagrodzenia za pracę. W przypadku Pani męża kwota 870 złotych stanowi jedyny obligatoryjny składnik wynagrodzenia. „Do ręki” mąż otrzyma kwotę pomniejszoną o składki ZUS i podatek.

Hasła:

wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie

Data odpowiedzi:

22-04-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

112609

Podobne:

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie o zarobkach od byłego pracodawcy, który nie zwracając uwagi na przepisy, pozbył się dokumentacji płacowej i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub rent

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie o zarobkach od byłego pracodawcy, który nie zwracając uwagi na przepisy, pozbył się dokumentacji płacowej i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub rent

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

W art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stwierdza się, że pracownikowi samorządowemu…

Co dla pracowników samorządowych za pracę w godzinach nadliczbowych ?

Co stanowi obligatoryjne wynagrodzenie za pracę?

Co stanowi obligatoryjne wynagrodzenie za pracę?