Strefa klienta
Pomoc

Cofnięcie pełnomocnictwa.


Pytanie:

Jak dokonuje się cofnięcia pełnomocnictwa adwokatowi w sprawie w sądzie pracy?

Odpowiedź:

Wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli pełnomocnikowi. Oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa powinno być jednoznaczne i stanowcze (np. „z dniem … wypowiadam pełnomocnictwo procesowe w sprawie…”.) i powinno być dokonane w formie pisemnej. Nie trzeba wskazywać przyczyn wypowiedzenia pełnomocnictwa. Wypowiedzenie pełnomocnictwa musi być kierowane do pełnomocnika, a nie np. do sądu. Sąd jest tylko zawiadamiany o już dokonanym wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Od momentu wypowiedzenia stosunek pełnomocnictwa ustaje, a obowiązkiem pełnomocnika jest niezwłoczne zawiadomienie sądu o tym, że mocodawca wypowiedział pełnomocnictwo. Dopiero, gdy sąd otrzyma zawiadomienie od pełnomocnika o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (bądź od strony, o czym mowa niżej), czynność ta jest skuteczna wobec sądu. Zasadą jest, że pisma procesowe są kierowane od strony od momentu, gdy sąd otrzymał zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Możliwe jest także wypowiedzenie pełnomocnictwa w trakcie rozprawy sądowej, do protokołu . Wówczas zbędne jest dodatkowe informowanie sądu, a od momentu złożenia oświadczenia pełnomocnik traci umocowanie do działania w sprawie. Mimo, że pełnomocnik ma obowiązek zawiadomić sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, strona może samodzielnie powiadomić sąd o ustaniu stosunku pełnomocnictwa (wzór zawiadomienia poniżej). Takie postępowanie zapobiegnie skutkom ewentualnej zwłoki po stronie pełnomocnika. Wzór zawiadomienia sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Jelenia Góra, dnia 10 marca 2005 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Jeleniej Górze Powód: Zbigniew Siekierski. Pozwani: 1) Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Inspektorat w Jeleniej Górze 2) Tadeusz Jagodziński. Sygn. akt I C 110/05 Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez powoda Zawiadamiam, że wypowiedziałem pełnomocnictwo udzielone adwokatowi Janowi Nowakowi, memu pełnomocnikowi; wnoszę o zawiadomienie o tym pozwanych i doręczenie im odpisu niniejszego pisma. Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego. PR

Hasła:

cofnięcie pełnomocnictwa

Data odpowiedzi:

20-02-2008r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

135826

Podobne:

Czy i jakie ma znaczenie dla Sądu Pracy, że pełnomocnik nie poinformował o cofnięciu pełnomocnictwa udzielonego przez mocodawcę?

Zawiadomienie sądu o cofnięciu pełnomocnictwa

Jakie konsekwencje, w tym finansowe dotyczace pracy adwokata, mogą mnie spotkać z tytułu cofnięcia pełnomocnictwa adwokatowi?

Cofnięcie pełnomocnictwa – konsekwencje finansowe.

Złożyłem w Sądzie Pracy pozew przeciwko byłemu pracodawcy o wypłacenie należności za pracę w godzinach nadliczbowych. Praca ta odbywała się…

Złożyłem w Sądzie Pra...

Czy moge zadac zwrotu udzielonego pelnomocnictwa? i do kogo powinnam sie zwrocic , do pelnomocnika (czego wolalabym uniknac) czy do…

Czy moge żądać zwrotu udzielonego pełnomocnictwa? I do kogo powinnam się zwrócić, do pełnomocnika (czego wolałabym uniknąć) czy do notariusza, ktory je sporzadził ?