Strefa klienta
Pomoc

Czy była żona dziedziczy spadek po zmarłym mężu jesli wzięła rozwód wiele lat temu i wyszla ponownie za maż?


Pytanie:

Odpowiedź:

Dziedziczenie ustawowe, którego zasady reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), ma miejsce w przypadku, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (zgodnie z art. 926 § 2 k.c.). Ponieważ powołanie do spadku wynikać może albo z testamentu sporządzonego przez spadkodawcę albo z ustawy (gdy np. nie ma testamentu), rozważyć należy dwie sytuacje. Po pierwsze, spadkodawca mógł sam powołać do spadku byłą żonę ustanawiając ją spadkobierczynią w sporządzonym przez siebie testamencie. Po drugie, gdy nie sporządził testamentu, lub gdy żadna z osób, które powołał do spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. W takim przypadku do spadku powołani są przede wszystkim dzieci spadkodawcy i jego małżonek ( a nie były małżonek), podobnie wyłączony od dziedziczenia jest małżonek spadkodawcy pozostający w separacji. Tak więc w przypadku dziedziczenia ustawowego była żona wyłączona jest od dziedziczenia.

Hasła:

dziedziczenie ustawowe

Data odpowiedzi:

29-12-2005r.

Działy prawa:

Spadkowe

Numer porady:

129533

Podobne:

Czy teraz należy skorygować pozew i jak to zrobić ? Ogranicza się powództwo do 50% kwoty czy też zmienia się…

Dział spadku a odpowiedzialność za długi

Czy przy podziale spadku pasierbice muszą się wyliczyć z otrzymanych od macochy darowizn, czy wystarczy podzielić to co pozostało na…

Czy przy podziale spadku...

1. Czy otrzymaną przeze mnie kwotę 50.000,-zł powinnam zgłosić do urzędu skarbowego jako darowiznę niezależnie od zgłoszenia spadku, czy łącznie…

Zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym

Jak wyrazić swoja ostatnia wole w testamencie ?

Jak wyrazić swoja ostatnia wole w testamencie ?