Strefa klienta
Pomoc

Czy jak pracownik posiada zaświadczenie o ukonczeniu kursu na wózek widłowy to pracodawca ma obowiązek wystawienia swojego zaswiadczenia na dopuszczenie do pracy w swoim zakładzie?


Pytanie:

Odpowiedź:

Na podstawie § 4 pkt. 1 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650) do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał: 1) uprawnienia operatora, lub 2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę. Co ważne przepisy zezwalają na dopuszczenie do obsługi wózka jezdniowego pracownika, który ukończył 18 lat oraz uzyskał uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Co istotne jednak zezwolenie imienne pracownik może uzyskać dopiero po odbyciu szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zorganizowanego przez pracodawcę według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku podczas szkolenia. Tak więc obsługa wózka widłowego w zakładzie pracy możliwa jest na dwóch różnych podstawach. Pierwszą z nich jest uzyskanie uprawnień operatora wózka, drugą zaś jest imienne zezwolenie do obsługi wózka wydane przez pracodawcę pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zezwolenie to jest ważne wyłącznie w danym zakładzie pracy i o ile pracownik posiada odpowiednie uprawnienia operatora jego wystawienie nie jest konieczne. Podstawa prawna: - rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.(Dz. U. Nr 70, poz. 650). RC

Data odpowiedzi:

12-07-2007r.

Działy prawa:

Administracyjne Pracy

Numer porady:

134244

Podobne:

Czy do kierowania wózkiem widłowym potrzebne są jakieś uprawnienia?

Czy do kierowania wózkiem widłowym potrzebne są jakieś uprawnienia?