Strefa klienta
Pomoc

Czy jest to możliwe żeby bez zgody ojca dziecka zminić nazwisko dziecka?


Pytanie:

Chciałabym po rozwodzie wrócić do nazwiska panieńśkiego oraz zmienić nazwisko dziecku. Staram się o ograniczenie praw ojca i zmianę nazwiska dziecka. Czy jest to możliwe żeby bez zgody ojca dziecka zminić nazwisko dziecka?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.), w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony - który na skutek małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko - przez oświadczenie przed kierownikiem U.S.C. może powrócić do dotychczasowego nazwiska.
Natomiast zmiana nazwiska dziecka otrzymanego po ojcu, bez zgody ojca, (i samego dziecka o ile ukończyło ono 13 lat), możliwe jest zasadniczo tylko w jednym przypadku:
a) nadanie dziecku nazwiska ojca nastąpiło na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa
b) matka małoletniego dziecka zawarła następnie związek małżeński z mężczyzną nie będącym ojcem dziecka.
Jeżeli obie przesłanki zostały spełnione, zmiana nazwiska następuje przez zgodne oświadczenie matki i jej męża przed kierownikiem U.S.C. (art. 90 k.r.i.o.).
Trudno w tym miejscu jednoznacznie przesądzić czy ponadto możliwe jest wydanie przez sąd rodzinny, ze względu na dobro dziecka, orzeczenia zastępującego oświadczenie woli jednego z prawnych opiekunów, dotyczącego kwestii zgody na zmianę nazwiska.
Wydaje się jednak, że - jeżeli w ogóle taka konstrukcja byłaby dopuszczalna - to jedynie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.
Z całokształtu okoliczności sprawy bowiem musiałoby jednoznacznie wynikać, że dalsze pozostawanie dziecka przy nazwisku ojca, byłoby jednoznacznie sprzeczne z jego dobrze pojętym interesem, (pomimo braku zgody tego ostatniego na dokonanie zmiany).
Osobiście widziałbym taką możliwość jeżeli np. nazwisko ojca jest wyjątkowo charakterystyczne, a on sam dopuścił się wyjątkowo hańbiącego przestępstwa, wobec czego dalsze pozostawanie dziecka przy jego nazwisku narażałoby je na szykany otoczenia. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w powyższym przypadku sąd w wyroku rozwodowym z pewnością nie pozwoliłby takiej osobie na dalsze sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (ewentualnie bez trudu możnaby uzyskać wyrok pozbawiający tej władzy) - jest to wyłącznie rozważanie teoretyczne.
Najprawdopodobniej więc - prócz możliwości wynikającej z art. 90 k.r.i.o. - droga do jednostronnej zmiany nazwiska dziecka, bez zgody jego ojca lub ewentualnego pozbawienia go pełni praw rodzicielskich, jest przed panią zamknięta.
Proszę ponadto mieć na uwadze, że po ukończeniu przez dziecko 13 lat, ono również musi wyrazić swoją zgodę na zmianę nazwiska.
Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby po osiągnięciu przez nie pełnoletności, samodzielnie wystąpiło o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym.

Data odpowiedzi:

27-04-2004r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

15002

Podobne:

Zmiana nazwiska Witam. Po rozwodzie , który orzeczono niemal rok temu, pozostałam przy jednoczłonowym nazwisku byłego męża, głownie z przyczyn…

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Czy do wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich mogę odrazu dopisać prośbę o zmiane nazwiska dla dziecka? jak to powinno brzmieć?

Zmiana nazwiska dziecka

jestem juz po rozwodzie mam czteroletniego syna.od momentu pojawienia sie dziecka ojciec maloletniego nie interesuje sie nim i istotnymi sprawami…

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę. Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem.

czy po udowodnieniu zonie kilku zdrad, braku zainteresowania domem i dzieckiem,zażywania sporadycznie narkotyków i nieodpowiedzialności w wykonywaniu domowych obowiązków mam…

Czy po udowodnieniu żonie kilku zdrad, braku zainteresowania domem i dzieckiem, zażywania sporadycznie narkotyków i nieodpowiedzialności w wykonywaniu domowych obowiązków mam szansę na uzyskanie opieki nad 3.5 letnią córką. Wiem, że dziecko jes