Strefa klienta
Pomoc

Czy komornik ma prawo zająć wynagrodzenie mojej mamy z tytułu zadłużenia mieszkaniowego jeżeli jest ona jedynym żywicielem rodziny? Dochód nie przekracza 1000zł jest nas w domu pięcioro.


Pytanie:

Odpowiedź:

Tak może to zrobić. Na podstawie art. 87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę (chodzi tutaj wyłącznie o umowy o pracę) - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w powyżej. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. Potrącenia, z tytułu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (824 zł brutto w przypadku całego etatu), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (art. 871 k.p.).

Hasła:

potrącenia z wynagrodzenia

Data odpowiedzi:

16-01-2005r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

107626

Podobne:

Czy wynagrodzenie wpłacone na rachunek bankowy może podlegać zajęciu przez komornika?

Czy wynagrodzenie wpłacone na rachunek bankowy może podlegać zajęciu przez komornika?

Dzień dobry. Jeżeli jestem matką samotnie wychowującą dzieci i moim dochodem są alimenty , rodzinne i staż to czy komornik…

Egzekucja z alimentów i stypendium stażowego

Chciałbym wiedzieć czy komornik ma prawo zająć pieniądze które np. osoba dostawałaby za staż z urzędu pracy? Czy takie świadczenia…

Chciałbym wiedzieć czy komornik ma prawo zająć pieniądze które np. osoba dostawałaby za staż z urzędu pracy? Czy takie świadczenia są zwolnione i nie podlegając egzekucji ?

Ile procent z wynagrodzenia, premii , nagród może zabrać mi egzekucja komornicza zaległych składek ZUS , których nie zapłaciłem w…

Ile procent z wynagrodzenia, premii, nagród może zabrać mi egzekucja komornicza zaległych składek ZUS , których nie zapłaciłem w latach 1999 - 2002 z tytułu prowadzonej wówczas działalności gospodarczej.