Strefa klienta
Pomoc

Czy komornik moze zająć całe wynagrodzenie dłużnika, jesli ten jest zatrudniony tylko na umowe zlecenie i jest to jego jedyne źródło dochodu (w dodatku wynagrodzenie to jest nieco większe od minimalnej płacy)? Czy nie ma tutaj, podobnie jak przy


Pytanie:

Odpowiedź:

Komornik ma prawo zająć całe wynagrodzenie dłużnika z tytułu umowy zlecenia, nie ma tutaj kwot wolnych od zajęcia. Wynagrodzenie za pracę cieszy się szczególną ochroną prawną i kwoty wolne od zajęcia statuuje kodeks pracy. Takich przepisów nie ma w rozdziale kodeksu cywilnego, który traktuje o umowie zleceniu. Nie można tutaj traktować analogia iuris, gdyż byłoby to wnioskowanie z przepisu szczególnego na ogólny, prawnie niedopuszczalne.

Hasła:

umowa zlecenia

Data odpowiedzi:

20-03-2005r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

111698

Podobne:

Jestem emerytem. Czy zawierając umowę zlecenie firma powinna potrącać mi z kwoty brutto składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, zdrowotne (2…

Jestem emerytem. Czy zawierając umowę zlecenie firma powinna potrącać mi z kwoty brutto składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, zdrowotne (2 razy)?

Prowadząc księgowość kierowcom w koszty uzyskania przychodu zaliczamy koszt zryczałtowany - kilometrówka (koszty paliwa, remontów). Czy kierowca świadcząc usługi kierowania…

KUP w przypadku kierowców

Witam Po skończeniu umowy o prace ostatni miesiąc współpracowałem ze swym pracodawcą na umowe zlecenie.Umowa opiewała na stała obsugą garficzną…

Nienależycie wykonany insert

Czy ochrona wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy dotyczy również ochrony wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia, jeśli umowa zlecenia jest jedynym…

Czy ochrona wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy dotyczy również ochrony wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia, jeśli umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodów? Chodzi o potrącenia z wynagrodzenia na podstawie tytułu egzekucyjnego wi