Strefa klienta
Pomoc

Czy mam prawo odmówienia zenań na sprawie rozwodowej gdzie jestem powołana jako świadek?


Pytanie:

Odpowiedź:

Krąg osób, które mogą odmówić składania zeznań jako świadek na sprawie rozwodowej został szczegółowo określony w art. 261 kodeksu postępowania cywilnego. Poniżej podaję ten artykuł: Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. § 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi. Reasumując konkubina nie może odmówić składania zeznań jako świadek na sprawie rozwodowej.

Hasła:

rozwód, świadek, prawo odmowy składania zeznań

Data odpowiedzi:

24-08-2004r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne Rodzinne

Numer porady:

100366

Podobne:

Czy sąd zgodnie z prawem może zobowiązać mnie do dostarczenia umów spółek cywilnych, wyciągów z kont bankowych spółki cywilnej, rozliczeń…

Obowiązek przedstawienia dokumentów w postępowaniu sądowym

Czy i najakiej podstawie pelnoletnie dziecko moze odmowic zeznan w sprawie o rozdzielczosc majatkowa prowadzonej przez rozdzicow po rozwodzie i…

Odmowa składania zeznań przez dziecko w sprawie o rozdzielczość majatkową

Słyszałem że osoba pozywająca do sądu nie może brać swojej żony czy w ogóle kogoś z rodziny jako świadka przeciwko…

Czy żona może być świadkiem?

Zgodziłam sie być świadkiem w sprawie dot. prawa pracy. Mam być świadkiem przeciwko mojej firmie w ktorej obecnie pracuję. Kolega…

Czy muszę zeznawać w sądzie?