Strefa klienta
Pomoc

Czy mogę dobrowolnie odejść z pracy ?


Pytanie:

W mojej firmie zastąpią grupowe zwolnienia z powodu trudnej sytuacji finansowej. Jedną z opcji jest dobrowolne odejście pracownika, za co otrzyma trochę większą odprawę niż w przypadku bycia zwolnionym oraz na świadectwie pracy dostanie adnotację, że jego odejście z pracy jest z winy pracodawcy. Jakie - oprócz kwestii finansowych – są jeszcze różnice i konsekwencje rozwiązania umowy w obu tych przypadkach dla pracownika ?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 2 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz.844 ze zm.) pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. W przypadku, gdy u danego pracodawcy nie ma związków zawodowych, wtedy takie uprawnienia przysługują przedstawicielom pracowników. Z kolei pracodawca i związki zawodowe zawierają porozumienie. W takim porozumieniu może być zapis o dobrowolnym odejściu pracownika z pracy. Powyższe nie zmienia przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Dalej jest to rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, czyli art.30 par.1 pkt 2 K.p. w związku z art. 1 ust.1 ustawy o zwolnieniach grupowych . Plusem jest tutaj to, że pracownik otrzyma dodatkowe pieniądze za dobrowolne odejście z pracy plus odprawę tytułu zwolnień grupowych zagwarantowaną art.8 niniejszej ustawy. WK

Hasła:

zwolnienia grupowe, odprawa

Data odpowiedzi:

10-11-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

137637

Podobne:

Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?

Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?

Czy umowa na grupowe ubezpieczenie na życie bez opłacania przez zakład składki zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej lub jej części ?

Czy umowa na grupowe ubezpieczenie na życie bez opłacania przez zakład składki zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej lub jej części ?

Odprawa

Odprawa

Odprawa w przypadku zakończenia umowy o pracę

Odprawa w przypadku zakończenia umowy o pracę