Strefa klienta
Pomoc

Czy mogę starać się o adwokata z urzędu w sprawie o eksmisje?


Pytanie:

Jeżeli jestem osobą bezdomną i zamieszkuję w Stowarzyszeniu dla ludzi bezdomnych które nie jest właścicielem budynku w których mieszkam , a właściciele ziemscy tego domu nie zapewniają mi lokalu zastępczego, sąd przysłał mi wezwanie na sprawę o wydanie nieruchomości jako pozwanemu. Czy przysługuje mi prawo do adwokata z urzędu i jak mam napisać takie pismo do sądu ?

Odpowiedź:

Jako strona postępowania może Pan wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Zwolnienie z kosztów przysługuje jeśli strona nie jest w stanie pokryć kosztów procesu bez uszczerbku dla utrzymanie swojego i rodziny.
Jeśli chodzi o adwokata, to zostanie on ustanowiony, jeśli sąd uzna jego udział za potrzebny w sprawie. W orzecznictwie i komentarzach do kodeksu postępowania cywilnego wskazuje się, że taka potrzeba ustanowienia pełnomocnika występuje jeśli strona jest nieporadna (np. jeśli jest chora lub w podeszłym wieku), nie umie formułować swoich żądań, twierdzeń czy wniosków dowodowych, albo jeśli sprawa jest skomplikowana.
Może się okazać, że sąd zwolni Pana z koszów, ale nie przydzieli pełnomocnika z urzędu. Przysługuje oczywiście zawsze możliwość złożenia zażalenie do sądu okręgowego – odpowiednie pouczenie powinno znaleźć się w postanowieniu sądu.
Złożenie zażalenia przedłuży całe postępowanie, ponieważ w zasadzie sąd nie powinien podejmować żadnych czynności dotyczących istoty sporu - jeśli nie wiadomo czy stronie przysługuje pełnomocnik czy nie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. (sygn. akt II CSK 51/06) „Jednym z przypadków nieważności postępowania jest sytuacja, w której sąd mimo spełnienia określonych warunków przez wnioskującego nie przyzna mu pomocy fachowego pomocnika z urzędu”.
Do wniosku trzeba dołączyć formularz oświadczenia o stanie majątku. Wzór takiego wniosku jest dostępny w dziale Wzory Pism pod adresami:

http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych-i-ustanowienie-pelnomocnika-z-urzedu,108.html
 
http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych,105.html
 
http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych-skladany-przed-wniesieniem-pozwu,107.html


Do wniosku trzeba dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym. Formularz dostępny jest w naszym serwisie:
http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/formularz-oswiadczenia-majatkowego,97.html
oraz w sądach i na stronie ministerstwa sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl/sprawy_cywilne/koszty_sadowe_wzor_oswiadczenia.rtf  
JM

Hasła:

adwokat, koszty, sąd, pełnomocnik z urzędu, zwolnienie z kosztów

Data odpowiedzi:

19-08-2010r.

Działy prawa:

Administracyjne Cywilne Postepowanie cywilne

Numer porady:

229785

Podobne:

Na jaki etapie sprawy starać sie o adwokata z urzedu przed złożeniem wniosku , jak juz złoże nie wiem ?…

Na jakiem etapie starać się o adwokata

Policjant przekroczył swoje uprawnienia, po interwencji policji leżałem kilkanaście dni w szpitalu. Mam niedowład lewej reki , lekarz neurolog mówi…

Zadośćuczynienie za pobicie przez policję

Czy przy podwyższaniu alimentów można ubiegać się o adwokata z urzędu?

Czy przy podwyższaniu alimentów można ubiegać się o adwokata z urzędu?

Pytanie moje dotyczy sytuacji , która zaszła w mojej rodzinie .Mój szwagier miał zasądzone alimenty na dziecko szwagierki , przez…

Co należy zrobić, aby ojciec dziecka zaczął płacić alimenty?