Strefa klienta
Pomoc

Czy można mieć dwa wyroki w zawieszeniu? Czy drugi wyrok jest już karą pobawienia wolności bez możliwości zawieszenia?


Pytanie:

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 69 kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary , a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary sąd bierze pod uwagę przede wszytkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste , dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia nie stosuje się w przypadku recydywy specjalnej wielokrotnej, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Należy jednak pamiętać, że sąd może "odwiesić" pierwszy wyrok. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne , za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może zarządzić wykonanie kary , jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku , lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny , a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Hasła:

wyrok w zawieszeniu

Data odpowiedzi:

22-01-2005r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

108038

Podobne:

Jak należy liczyć przedawnienie w sprawach cywilnych zapłata za zobowiązania między osobami fizycznymi i w działalności gospodarczej. Czy 10 lat…

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Czy komornik, na zlecenie żony, może egzekwować zaległe alimenty za okres IX.2003-VIII.2004?

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

prosze o info czy prawomcne orzeczenie z art 284 par 3 kk skutkujace wyrokiem pozbawienia wolnosci w wysokosci pieciu miesiecy…

Prosze o info czy prawomocne orzeczenie z art 284 par 3 kk skutkujace wyrokiem pozbawienia wolności w wysokości pięciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata należy rozumiec jako przestępstwo umyślne czy nieumyślne ? Okres próby przebiega pomyślnie