Strefa klienta
Pomoc

Czy można zarejestrować się w Urzędzie Pracy bez meldunku na terenie podległym temu Urzędowi ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Sprawę tą reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowany, do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji ,składa oświadczenie, ze nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

Data odpowiedzi:

23-11-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

9394

Podobne:

W jakim urzędzie pracy musi się zarejestrować bezrobotny ?

W jakim urzędzie pracy musi się zarejestrować bezrobotny ?

Czy można zarejestrować się w Urzędzie Pracy bez meldunku na terenie podległym temu Urzędowi?

Czy można zarejestrować się w Urzędzie Pracy bez meldunku na terenie podległym temu Urzędowi?