Strefa klienta
Pomoc

Czy muszę płacić podatek od darowizny? Jeśli tak to od jakiej kwoty, tej z 1997 czy teraz?


Pytanie:

Córka dostała od swojej babci darowiznę w 1997 roku w kwocie 15000 dolarów. Nigdzie tego nie zgłaszaliśmy, dolary były w domu " pod poduszką". Teraz zostały wymienione na złotówki w celu zakupu mieszkania. Czy muszę płacić podatek od darowizny? Jeśli tak to od jakiej kwoty, tej z 1997 czy teraz?

Odpowiedź:

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem np: darowizny. Oznacza to, że:
Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Jeżeli nabycie nie zgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny.
Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Data odpowiedzi:

28-07-2004r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

17876

Podobne:

Kilka lat przed śmiercią, babcia darowała mi mieszkanie w którym byłem i jestem zameldowany. Czy jeżeli nie wydziedziczyła innych spadkobierców…

Czy muszę wypłacić zachowek krewnym?

W 1998r. babcia w formie darowizny przekazała mojej matce działkę i dom, gdzie mieszkamy tylko zastrzegła sobie babcia tutaj dożywocie,…

W 1998r. babcia w formie darowizny przekazała mojej matce działkę i dom, gdzie mieszkamy tylko zastrzegła sobie babcia tutaj dożywocie, no i w 2007r. wzięła ten kredyt oświadczając przedstawicielowi z banku że to jest jej dom i działka, on jej

Kilka lat przed śmiercią, babcia darowała mi mieszkanie w którym byłem i jestem zameldowany. Czy jeżeli nie wydziedziczyła innych spadkobierców…

Czy muszę wypłacić zachowek?

Zrzekliśmy z siostrą się na rzecz brata spadku po ojcu. Teraz pokłócił się z nami. Czy mogę odzyskać majątek?

Odwołanie darowizny