Strefa klienta
Pomoc

Czy muszę zeznawać w sądzie?


Pytanie:

Zgodziłam się być świadkiem w sprawie dot. prawa pracy. Mam być świadkiem przeciwko mojej firmie w której obecnie pracuję. Kolega podał mnie już jako świadka, ale czy ja mogę się nie zgodzić, po prostu chce to odwołać. żałuję, że się zgodziłam. Poza tym jestem w ciąży i nie chce się narażać na stres itp.

Odpowiedź:

Niestety nie może Pani odmówić składania zeznań w sprawie. W zasadzie każdy kto jest wezwany w charakterze świadka, powinien się stawić w sądzie i odpowiedzieć na pytania dotyczące znanych mu okoliczności. Niedopełnienie tego obowiązku może się skończyć np. nałożenie grzywny przez sąd. Składanie fałszywych zeznań stanowi przestępstwo. Jeśli stan zdrowia nie pozwala Pani na stawienie się w sądzie, to należałby zwrócić się o zwolnienie do lekarza sądowego i przesłać zwolnienie do sądu. Wówczas sąd jednak wyznaczy inny termin na przeprowadzenie przesłuchania. Zgodnie z art. 261 kodeks postępowania cywilnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Poza tym świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych wyżej, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi. Zgodnie z art. 274 § 1 za nie usprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie.

Hasła:

świadek

Data odpowiedzi:

24-09-2009r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

128274

Podobne:

Czy można w sprawie cywilnej powoływać się na dowody z akt innej sprawy (karnej) ? Czy protokoły z przesłuchania świadków…

Dowód z protokołu przesłuchania

Jak podważyć zeznania świadka

Jak podważyć zeznania świadka

W jaki sposób moge zainicjować rozstrzygniecie składania fałszywych zeznań w procesie cywilnym z art 233 kk - jako poszkodowany takiego…

Fałszywe zeznania

Czy sąd zgodnie z prawem może zobowiązać mnie do dostarczenia umów spółek cywilnych, wyciągów z kont bankowych spółki cywilnej, rozliczeń…

Obowiązek przedstawienia dokumentów w postępowaniu sądowym